Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2655 Chủ đề
  • 5709 Trả lời
Học Tốt Lý 11 - last post by hieunguyenduc575

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2306 Chủ đề
  • 2393 Trả lời
Tính khoảng cách từ điểm A... - last post by Le Tuan Canhh

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 2063 Chủ đề
  • 3699 Trả lời
Tam giác ABC có đường cao A... - last post by nanan

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 346 Chủ đề
  • 401 Trả lời
Cho mặt cầu $(S):(x-1)... - last post by nguyenthaibao