Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2647 Chủ đề
  • 5687 Trả lời
Đẳng thức $O(AB,CD)=... - last post by Dennis Nguyen

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2302 Chủ đề
  • 2390 Trả lời
Chứng minh công thức thể tí... - last post by Nobodyv3

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 2062 Chủ đề
  • 3697 Trả lời
Tìm GTLN của: $T=a.MA^... - last post by PDF

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 346 Chủ đề
  • 401 Trả lời
Cho mặt cầu $(S):(x-1)... - last post by nguyenthaibao