Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2611 Chủ đề
  • 5596 Trả lời
Tokyo Games #Tokyo2020 - last post by DOTOANNANG

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2297 Chủ đề
  • 2388 Trả lời
Khối chóp $S.ABCD... - last post by xiu231104

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 2059 Chủ đề
  • 3697 Trả lời
Cho A(2;-5), B(-4;5) và... - last post by chanhquocnghiem

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 346 Chủ đề
  • 401 Trả lời
Cho mặt cầu $(S):(x-1)... - last post by nguyenthaibao