Đến nội dung

Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

2686Chủ đề5740Trả lời Chứng minh $K$ th... - last post by thanhng2k7

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

2319Chủ đề2408Trả lời Mặt phẳng (P) đi qua điểm M... - last post by Vu Tien Thanh

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

2069Chủ đề3707Trả lời Mặt phẳng (P) đi qua M, N v... - last post by perfectstrong

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

346Chủ đề401Trả lời Cho mặt cầu $(S):(x-1)... - last post by nguyenthaibao