Đến nội dung

Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

2707Chủ đề5761Trả lời Cho tam giác ABC tìm tập hợ... - last post by huykinhcan99

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

2324Chủ đề2410Trả lời Cho tứ diện ABCD. R và r lầ... - last post by tkd23112006

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

2070Chủ đề3707Trả lời Một tam giác được gọi là nộ... - last post by Toi yeu Toan hocc

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

346Chủ đề401Trả lời Cho mặt cầu $(S):(x-1)... - last post by nguyenthaibao