Đến nội dung


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4964 Chủ đề
 • 13773 Trả lời
chứng minh rằng - last post by quochuy50618

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 1126 Chủ đề
 • 1856 Trả lời
$x_{n+1}=1+x_{n}-... - last post by Arthur Pendragon

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 622 Chủ đề
 • 1019 Trả lời
$P(x^3+x^2+1)=P(x+2).P... - last post by PDF

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 3134 Chủ đề
 • 6103 Trả lời
Chứng minh tâm $(MNR)... - last post by PDF

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 1167 Chủ đề
 • 2323 Trả lời
$f(x)f(y+f(x)) = f(yf(... - last post by Hoang72

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2561 Chủ đề
 • 5281 Trả lời
$x^{3}-3x+1=... - last post by Lemonjuice

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4435 Chủ đề
 • 10597 Trả lời
$n^3 -1 \vdots n!... - last post by huhuhuhu

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2725 Chủ đề
 • 5290 Trả lời
Làm thế nào để mọi người ít... - last post by perfectstrong

Các dạng toán khác

 • 455 Chủ đề
 • 1150 Trả lời
Bài toán sắp xếp - last post by perfectstrong

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1691 Chủ đề
 • 4710 Trả lời
IMO short list (problems+so... - last post by tritanngo99

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1529 Chủ đề
 • 9965 Trả lời
Đề thi chọn đội tuyển lớp 1... - last post by Hoang72