Đến nội dung


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4926 Chủ đề
 • 13708 Trả lời
BẤT ĐẲNG THỨC SCHUR VÀ PHƯƠ... - last post by trandaithanhdanh

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 1108 Chủ đề
 • 1815 Trả lời
$a<u_{n}<b; a... - last post by perfectstrong

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 612 Chủ đề
 • 998 Trả lời
Cm: $\frac{a... - last post by Dark Repulsor

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 3040 Chủ đề
 • 5952 Trả lời
Chứng minh $M, N, P, K... - last post by Serine

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 1151 Chủ đề
 • 2250 Trả lời
Tìm tất cả các hàm số... - last post by Lemonjuice

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2550 Chủ đề
 • 5268 Trả lời
$(x+1)^{5}-x... - last post by Dark Repulsor

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4392 Chủ đề
 • 10489 Trả lời
$x^{2}+y^... - last post by thuvitoanhoc

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2681 Chủ đề
 • 5195 Trả lời
Xác suất để gieo được giá t... - last post by perfectstrong

Các dạng toán khác

 • 453 Chủ đề
 • 1127 Trả lời
Chứng minh rằng tồn tại... - last post by bangbang1412

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1690 Chủ đề
 • 4718 Trả lời
"Problems in linear algebra... - last post by TuanPA

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1519 Chủ đề
 • 9894 Trả lời
Đề thi IMO 2021 - last post by pcoVietnam02