Đến nội dung


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4953 Chủ đề
 • 13756 Trả lời
$\sqrt{... - last post by MiTiBAM

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 1122 Chủ đề
 • 1850 Trả lời
$(x_{n+1}-x_... - last post by phuc_90

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 617 Chủ đề
 • 1010 Trả lời
Tìm tất cả đa thức $P(... - last post by narutosasukevjppro

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 3094 Chủ đề
 • 6040 Trả lời
CMR P là tâm đẳng phương củ... - last post by 12DecMath

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 1164 Chủ đề
 • 2287 Trả lời
$6f(8x)-5f(4x)+f(2x)=6... - last post by LTBN

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2555 Chủ đề
 • 5274 Trả lời
$\left\... - last post by NAT

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4420 Chủ đề
 • 10575 Trả lời
[TOPIC] Các bài toán về phư... - last post by narutosasukevjppro

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2711 Chủ đề
 • 5263 Trả lời
Chứng minh rằng với mỗi số... - last post by poset

Các dạng toán khác

 • 455 Chủ đề
 • 1136 Trả lời
[TOPIC] Mỗi ngày một bài to... - last post by tritanngo99

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1691 Chủ đề
 • 4710 Trả lời
IMO short list (problems+so... - last post by tritanngo99

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1528 Chủ đề
 • 9961 Trả lời
LÂM ĐỒNG 2022 - last post by phuc_90