Đến nội dung


Toán Trung học Cơ sở


Diễn đàn con

Bất đẳng thức và cực trị

 • 15303 Chủ đề
 • 45697 Trả lời
.Tìm max, min của $T =... - last post by Hoang72

Đại số

 • 9594 Chủ đề
 • 27425 Trả lời
Cho các số thực dương x,y,z... - last post by Baoriven

Hình học

 • 13935 Chủ đề
 • 25339 Trả lời
$EM.EN = EI^2 - OO... - last post by Hoang72

Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Không được đăng phương trình nghiệm nguyên tại đây

 • 6844 Chủ đề
 • 16914 Trả lời
Hãy tìm cách tối ưu giải ph... - last post by Tran Hoai Nghia

Số học

Chia hết, đồng dư, phương trình nghiệm nguyên, số nguyên tố, ...

 • 9202 Chủ đề
 • 23968 Trả lời
Chứng minh rằng luôn tồn tạ... - last post by perfectstrong

Toán rời rạc

Dành cho các bài toán tổ hợp, rời rạc cấp THCS

 • 345 Chủ đề
 • 621 Trả lời
Giải công thức đệ quy sau:... - last post by Nobodyv3

Các dạng toán khác

Tạm thời bạn không thể mở chủ đề mới tại đây.
BQT đang tiến hành dọn dẹp box này

 • 977 Chủ đề
 • 3375 Trả lời
Tìm quy luật của dãy số 1,... - last post by chanhquocnghiem

Chuyên đề toán THCS

Box này chỉ dùng để đăng các Chuyên đề do các thành viên tự biên soạn, hoặc đang trong quá trình biên soạn.
Các bài toán đơn lẻ nếu đăng vào đây sẽ bị khóa và xóa sau một thời gian.

 • 141 Chủ đề
 • 2176 Trả lời
CMR: a;b;c là các số nguyên - last post by coraclp

Tài liệu - Đề thi


 1. Tạp chí Toán Tuổi Thơ

 • 2576 Chủ đề
 • 19416 Trả lời
Đề thi chuyên toán Vĩnh Phúc - last post by mapdjtbeoidethuong

Toán Tiểu học

Bài viết trong box này không được tính vào tổng số bài viết của thành viên

 • 25 Chủ đề
 • 136 Trả lời
Tính chu vi hình được tạo t... - last post by minmin9