Đến nội dung


Toán Trung học Cơ sở


Diễn đàn con

Bất đẳng thức và cực trị

 • 15419 Chủ đề
 • 45897 Trả lời
$$\frac... - last post by KietLW9

Đại số

 • 9641 Chủ đề
 • 27480 Trả lời
Chứng minh rằng $P(x)... - last post by KhoiNguyen213

Hình học

 • 14020 Chủ đề
 • 25450 Trả lời
$\frac{CE... - last post by thanhng2k7

Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Không được đăng phương trình nghiệm nguyên tại đây

 • 6865 Chủ đề
 • 16949 Trả lời
$\sqrt{x^3 +... - last post by bimcaucau

Số học

Chia hết, đồng dư, phương trình nghiệm nguyên, số nguyên tố, ...

 • 9265 Chủ đề
 • 24026 Trả lời
Chứng minh rằng A là số chí... - last post by NguyenMinhTri

Toán rời rạc

Dành cho các bài toán tổ hợp, rời rạc cấp THCS

 • 350 Chủ đề
 • 625 Trả lời
Mối quan hệ trong toán học - last post by huy329

Các dạng toán khác

Tạm thời bạn không thể mở chủ đề mới tại đây.
BQT đang tiến hành dọn dẹp box này

 • 977 Chủ đề
 • 3374 Trả lời
Tìm quy luật của dãy số 1,... - last post by chanhquocnghiem

Chuyên đề toán THCS

Box này chỉ dùng để đăng các Chuyên đề do các thành viên tự biên soạn, hoặc đang trong quá trình biên soạn.
Các bài toán đơn lẻ nếu đăng vào đây sẽ bị khóa và xóa sau một thời gian.

 • 140 Chủ đề
 • 2176 Trả lời
Tính độ dài lớn nhất của MN. - last post by chanhquocnghiem

Tài liệu - Đề thi


 1. Tạp chí Toán Tuổi Thơ

 • 2598 Chủ đề
 • 19433 Trả lời
vmo vĩnh phúc 2022 - last post by nhatvinh2018

Toán Tiểu học

Bài viết trong box này không được tính vào tổng số bài viết của thành viên

 • 25 Chủ đề
 • 136 Trả lời
Tính chu vi hình được tạo t... - last post by minmin9