Đến nội dung


Toán Trung học Cơ sở


Diễn đàn con

Bất đẳng thức và cực trị

 • 15211 Chủ đề
 • 45483 Trả lời
$\boxed{... - last post by KietLW9

Đại số

 • 9561 Chủ đề
 • 27362 Trả lời
Giải phương trình: $(... - last post by hltkhang

Hình học

 • 13887 Chủ đề
 • 25226 Trả lời
[TOPIC] HÌNH HỌC 8 CHUẨN BỊ... - last post by LongNT

Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Không được đăng phương trình nghiệm nguyên tại đây

 • 6830 Chủ đề
 • 16849 Trả lời
Giải phương trình: $x^... - last post by NguyenMinhTri

Số học

Chia hết, đồng dư, phương trình nghiệm nguyên, số nguyên tố, ...

 • 9167 Chủ đề
 • 23871 Trả lời
tìm p là số nguyên tố để... - last post by pkh2705

Toán rời rạc

Dành cho các bài toán tổ hợp, rời rạc cấp THCS

 • 330 Chủ đề
 • 589 Trả lời
Hỏi phải lấy ra ít nhất bao... - last post by Nobodyv3

Các dạng toán khác

Tạm thời bạn không thể mở chủ đề mới tại đây.
BQT đang tiến hành dọn dẹp box này

 • 977 Chủ đề
 • 3375 Trả lời
Tìm quy luật của dãy số 1,... - last post by chanhquocnghiem

Chuyên đề toán THCS

Box này chỉ dùng để đăng các Chuyên đề do các thành viên tự biên soạn, hoặc đang trong quá trình biên soạn.
Các bài toán đơn lẻ nếu đăng vào đây sẽ bị khóa và xóa sau một thời gian.

 • 141 Chủ đề
 • 2176 Trả lời
CMR: a;b;c là các số nguyên - last post by coraclp

Tài liệu - Đề thi


 1. Tạp chí Toán Tuổi Thơ

 • 2559 Chủ đề
 • 19361 Trả lời
Đề thi thử chuyên KHTN vòng... - last post by Baoriven

Toán Tiểu học

Bài viết trong box này không được tính vào tổng số bài viết của thành viên

 • 24 Chủ đề
 • 131 Trả lời
Tính chu vi hình được tạo t... - last post by minmin9