Đến nội dung

Toán Ứng dụng


Diễn đàn con

Tối ưu hóa

Thảo luận về Tối ưu hóa (Optimization), Quy hoạch Toán học (Mathematical Programming) và Vận trù học (Operations Research).

36Chủ đề54Trả lời Tối ưu hóa việc phân công s... - last post by canlevinh

Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Bao gồm cả thị giác máy tính, xử lí ảnh, ngôn ngữ và giọng nói

1Chủ đề0Trả lời Xu hướng chính về Học máy v... - last post by phuongdigital

Điều khiển và Rô bốt

Lý thuyết điều khiển (control theory), robotics

0Chủ đề0Trả lời
  • Không có bài viết để xem

Những chủ đề Toán Ứng dụng khác

Liên hệ giữa Toán Học và Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Khoa học Máy tính, Kinh tế, Triết học,...

630Chủ đề2633Trả lời Có thể áp dụng toán học vào... - last post by canlevinh