Đến nội dung


Lịch sử toán học

Lịch sử các phát minh toán học, các trường phái toán học

Thông báo

Hệ thống nhắc nhở thành viên

  Gửi bởi Nesbit
Thông báo

Đặt tiêu đề thế nào để bài không bị xóa?

  Gửi bởi E. Galois
Thông báo

Trình soạn thảo công thức Toán

  Gửi bởi Nesbit

Diễn đàn con

Danh nhân Toán học

Cuộc đời và sự nghiệp của các nhà Toán học

  • 171 Chủ đề
  • 878 Trả lời
Kodaira Kunihiko - người Nh... - last post by gosh


  • Vui lòng đăng nhập để gửi trả lời
  Chủ đề Người gửi Thống kê Bài viết mới nhất

  • Vui lòng đăng nhập để gửi trả lời