Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


Chọn chủ đề từ danh sách, hoặc tìm kiếm cho một chủ đề

Những chủ đề trợ giúp

 1. Registration benefits

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 2. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 3. Cookies and cookie usage

  The benefits of using cookies and how to remove cookies set by this board.

 4. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 5. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 6. Recovering lost or forgotten passwords

  How to reset your password if you've forgotten it.

 7. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 8. Posting

  A guide to the features avaliable when posting on the boards.

 9. Topic Options

  A guide to the options avaliable when viewing a topic.

 10. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 11. Searching Topics and Posts

  How to use the search feature.

 12. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 13. Viewing active topics and new posts

  How to view all the topics which have a new reply today and the new posts made since your last visit.

 14. Searching

  How to use the search feature.

 15. Email Notification of new messages

  How to get emailed when a new reply is added to a topic.

 16. Your Control Panel (My Controls)

  Editing contact information, personal information, avatars, signatures, board settings, languages and style choices.

 17. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 18. Your Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 19. My Assistant

  A comprehensive guide to use this handy little feature.

 20. Calendar

  More information on the boards calendar feature.

 21. Member List

  Explaining the different ways to sort and search through the list of members.

 22. Viewing members profile information

  How to view members contact information.

 23. Contacting the moderating team & reporting posts

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 24. Community Blog

  More information about the Community Blog module.

 25. Using the Gallery

  This is a quick overview of the features in our Gallery and how to access them.