Đến nội dung


gama nội dung

Có 29 mục bởi gama (Tìm giới hạn từ 01-08-2017)



Sắp theo                Sắp xếp  

#5337 bài hình khá dễ

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 08:29 trong Hình học phẳng

bai toan tren tuong duong voi
sinA+sinB+sinC<=4sinAsínBinC
con viec chung minh bai toan nay thi co rat nhieu cach giai ma nhieu sach co ma
:P



#5539 $\sum\left\lfloor\dfrac{(q-1)p}{q}\right\r...

Đã gửi bởi gama on 26-01-2005 - 10:58 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

cho tap hop cac day
s=(a[1],..,a[n]) n>=3
thoa man dieu kien:
a[i](a[i-1]-a[i]+a[i+1])<0 (i=2,3....n-1)
ki hieu p(s) la so cac so duong trong day
hay tim max va min cua p(s)



#9361 phuong trình này giải quyết thế nào?

Đã gửi bởi gama on 23-02-2005 - 17:42 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

bài của bạn cũng dùng đạo hảm là duoc thôi mà
Đây là một bài trong quyển số học cua thây Khoái mà.



#6480 phuong trình này giải quyết thế nào?

Đã gửi bởi gama on 31-01-2005 - 16:47 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

bai nay thay minh moi cho ma
ban chi can xet so du cua cac binh phuong khi chia cho n^2+1
chi can chon n^2+2va n^2+n+1la duoc ma



#5518 phuong trình này giải quyết thế nào?

Đã gửi bởi gama on 26-01-2005 - 09:03 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

xet x,y>=3 , x<>y
bang bat dang thuc becnuli ban de dang cm duoc rang
x<y
sau do ban hay dung dao ham de chung minh rang x^y-y^x>x+y
tu do ban duoc x,y mot trong hai so se nho hon 3
vay ban lam tiep nhe?
cach cua minh hoi dai ban nao c cach ngan hoc thi post lennhe



#4750 bán kính

Đã gửi bởi gama on 22-01-2005 - 09:49 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

bai nay ban chi can dung den cong thc trung tuyen la duoc .sau do ban dung bat dang thuc co_si



#4756 bán kính

Đã gửi bởi gama on 22-01-2005 - 10:09 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

tim max cua

voi A,B, C la cac goc cua tam giac nhon.
------------------------------------------
Dunghelldemon07:
Bài của bạn truongdung là thế này cơ mà:Tìm min của



#5058 bán kính

Đã gửi bởi gama on 23-01-2005 - 16:34 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác


voi cac ki hieu da biet



#5609 bán kính

Đã gửi bởi gama on 26-01-2005 - 17:36 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

bai nay quen thuoc qua di ban hay dung jenxen hoac dao ham hoac logarit cung duoc



#5066 phương trinh hàm trên tập số nguyên

Đã gửi bởi gama on 23-01-2005 - 16:48 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

.ban cho nham de bai roi
phai be hon x moi dung chu



#5329 phương trinh hàm trên tập số nguyên

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 07:48 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

voi n=1 hoac n=2 ban de dng chung minh dung voi moi x
voi n=3va n=4 ban chi can chon x=5
voi n>=5 thi cung bang cach chon ban cung suy ra vo nghiem



#5063 Day So

Đã gửi bởi gama on 23-01-2005 - 16:44 trong Dãy số - Giới hạn

Cho dãy số được xác định bởi công thức: .Tìm các giá trị của a để dãy trên có giới hạn. Nếu có thể bạn hãy tìm giới hạn đó.

DDTH



#5369 Hãy tìm $m$ lớn nhất sao cho mỗi tập hợp đó đều chứa ít nhất 1 bộ s...

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 12:52 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

Chia 100 số tự nhiên đầu tiên thành $m$ tập hợp. Hãy tìm $m$ lớn nhất sao cho mỗi tập hợp đó đều chứa ít nhất 1 bộ số Pythagore

DDTH




#5336 phương trình

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 08:19 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

bai nay co the tong quat la:
x^3+y^3+z^3+t^3=2S^3-1
dung khong vay ?
khong biet nua?



#7637 $$a^{n}=b^{n}+c^{n}+d^{n}+2...

Đã gửi bởi gama on 10-02-2005 - 17:20 trong Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc

Cho $n$ la so tu nhien lon hon 1. Hay tim cac so thoa man phuong trinh sau:
$$a^{n}=b^{n}+c^{n}+d^{n}+2005$$




--------
KCT



#5358 Tri Tuyet Doi

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 11:00 trong Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc

ban hay tim gia tri nho nhat cua tri tuyet doi cua
12^m-5^n


----------------

Tìm giá trị nhỏ nhất của


trong đó m, n lấy giá trị 1,2,3,....

-------
KCT



#5370 Tri Tuyet Doi

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 12:56 trong Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc

them mot bai nua nhe:
tim gia tri nho nhat cua tri tuyet doi cua 15^m-8^n
de qua phai khong?



#5453 Tích Max

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 17:15 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

bai nay ban chi can cho x=1 va y=2004
sau bang cach chung minh x cõng them 1 va tru y dí 1 la duoc thoi



#4752 de ot

Đã gửi bởi gama on 22-01-2005 - 09:54 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

bat dang thuc 2 cua ban mom chi can xet chan le cua x va y



#4751 de ot

Đã gửi bởi gama on 22-01-2005 - 09:53 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

bai nay ban chi can chung minh y la so chinh phuong la duoc



#5606 Ngiem Nguyen Duong

Đã gửi bởi gama on 26-01-2005 - 17:25 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

nghiem (3;1) chi la mot nghiem cua bai toan ma thoi
minh chi dua vao nghiem do de giai ma thoi chu minh dau noi do la nghiem duy nhat dau
ban khong tin u ban hay thu lam theo cach minh thi biet ngay ma thoi



#5451 Ngiem Nguyen Duong

Đã gửi bởi gama on 25-01-2005 - 17:11 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

de nhan thay x=3 va y=1 chinh la nghiem cua bai toan
tu de bai ta co
8*(2^(x-3)-1)=3* (3^(y-1)-1)
den ban co 2 cach giai
ban hay su dung den UCLN
cua 2 so hang ve trai hoac ve phai cung duoc



#4755 pt nghiem nguyen

Đã gửi bởi gama on 22-01-2005 - 10:03 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

mot bai nua day:
x^2-615=y^3
day la mot bai gan giong cua ban mom



#4753 Nghiem Nguyen

Đã gửi bởi gama on 22-01-2005 - 09:58 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

giai phuong trinh nghiem nguyen :
10^m-3^n=1



#5570 giup toi voi!

Đã gửi bởi gama on 26-01-2005 - 15:33 trong Thi tốt nghiệp

bai nay chi can dung
1/(n(n-1)) - 1/(n(n+1))=1/(n(n-1)(n+1))