Đến nội dung


ngantunglovely nội dung

Có 1 mục bởi ngantunglovely (Tìm giới hạn từ 18-05-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#451658 $G=\frac{3a^3+4a\sqrt b +5 b \sqrt a + b^3}...

Đã gửi bởi ngantunglovely on 19-09-2013 - 14:55 trong Đại số

1/Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là:

$$(d_1): y=x+3 ; (d_2): y=5; (d_3):x=-4.5.$$

a)Tính diện tích tam giác $ABC$. Trong đó $A,B,C$ lần lượt là giao $(d_1)$ và $(d_2)$; $(d_2)$ và $(d_3); (d_3)$ và $(d_1)$.

b) Lập phương trình đường trung tuyến $AM$ ($M$ là trung điểm $BC$)

c) Lập phương trình đường phân giác $CD$ của góc $C$

2/Tính giá trị biểu thức:

$$G=\frac{3a^3+4a\sqrt b +5 b \sqrt a + b^3}{2a^5+3a^2\sqrt{b^3} + \sqrt{a^3b^2}}$$
Biết: $2a+3b=2.211;5a-7b=1.946$
3/ Rút gọn rồi tính: 

$$\frac{x+\frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}}{\frac{x+1}{x\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x}+\sqrt{x}+1}$$

H=(x+(x- căn x+1)/(căn x -1))/((x+1)/(x*căn x-1)-((2 căn x)/x+căn x+1))

Tại $x=169.78$

(giải giùm em hộ, em mang ơn nhiều lắm, thứ 7 em học rồi mấy anh chị giỏi toán nhất nhì kia ơi)