Đến nội dung


amy nội dung

Có 59 mục bởi amy (Tìm giới hạn từ 22-06-2017)Sắp theo                Sắp xếp  

#641236 Đề thi tuyển sinh môn Toán Bình Định năm 2016 - 2017

Đã gửi bởi amy on 19-06-2016 - 11:28 trong Tài liệu - Đề thi

NaAVpiY.jpg
#639375 Đề thi tuyển sinh môn Toán chuyên Bình Định năm 2016 - 2017

Đã gửi bởi amy on 10-06-2016 - 16:58 trong Tài liệu - Đề thi

7von96q.jpg
#627667 $\left\{\begin{matrix} \frac{1...

Đã gửi bởi amy on 17-04-2016 - 09:25 trong Số học

a)$VT=\frac{1}{x}+\frac{4}{3-x}\leqslant 3<=>3x(3-x)\leqslant 3+3x<=>-3(x-1)^2\leqslant 0$ 

$=>x=1<=>y=2$

 

b)Theo $C-S$: $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}\geqslant \frac{(1+2+3)^2}{x+y+z}\geqslant \frac{36}{12}=3$

Dấu "=" xảy ra nên $\frac{1}{x}=\frac{2}{y}=\frac{3}{z}$

mà $x+y+z=12=>(x,y,z)=(2,4,6)$

Theo $C-S$ là gì ạ?
#627389 $\left\{\begin{matrix} \frac{1...

Đã gửi bởi amy on 16-04-2016 - 07:04 trong Số học

Tìm các số nguyên dương $x;y;z$ sao cho:

a) $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x} + \frac{4}{y} \leq 3 & \\ x+y=3 & \end{matrix}\right.$ 

 

b) $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x}+\frac{4}{y} + \frac{9}{z}=3 & \\ x+y+z\leq 12& \end{matrix}\right.$#623867 Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Đã gửi bởi amy on 31-03-2016 - 20:11 trong Đại số

1. Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng $\frac{4}{5}$ số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách lúc đầu trong mỗi giá.

2. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4km và một đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 40 phút và đi từ B về A hết 41 phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi lúc về bằng nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc.

3. Một lớp học có 40 học sinh được sắp xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm 1 học sinh. Tính số ghế băng lúc đầu?
#553427 Cho tam giác nhọn ABC... Chứng minh $BH.BK+CH.CI=BC^2$

Đã gửi bởi amy on 12-04-2015 - 10:56 trong Hình học

Cho tam giác nhọn ABC, gọi $H$ là giao điểm của ba đường cao $AD, BK, CI$. CMR: $BH.BK+CH.CI=BC^2$
#553415 Cho $a,b,c$ là các số dương. CM: $(a+b+c)$$(\fr...

Đã gửi bởi amy on 12-04-2015 - 10:37 trong Bất đẳng thức và cực trị

Sử dụng bất đẳng thức bunhiacôpxki bạn

Mình biết cách làm rồi, nhưng không biết trình bày sao cho đúng. 
#553413 Cho $a,b,c$ là các số dương. CM: $(a+b+c)$$(\fr...

Đã gửi bởi amy on 12-04-2015 - 10:33 trong Bất đẳng thức và cực trị

1) Cho $a,b,c$ là các số dương. CM: $(a+b+c)$$(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})$ $\geq 9$

Mình hiểu hướng giải nhưng vẫn băn khoăn về cách trình bày nên nhờ mọi người giúp mình 
#547713 Tính giá trị của biểu thức: $\frac{AG}{GB}....

Đã gửi bởi amy on 17-03-2015 - 10:26 trong Hình học

Cho $\triangle{ABC}$, đường thẳng $d$ không đi qua các đỉnh của $\triangle{ABC}$ và cắt các đường thẳng $BC, CA, AB$ theo thứ tự ở $E, F, G$. Tính giá trị của biểu thức: $\frac{AG}{GB}.\frac{BE}{EC}.\frac{CF}{FA}$?
#546503 Biết: $2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + .... + 2^{2013} = 2^a$ thì...

Đã gửi bởi amy on 11-03-2015 - 09:13 trong Đại số

1) Biết: $2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + .... + 2^{2013} = 2^a$ thì a là..? 

2) Tìm x biết: $\dfrac{1}{40} + \dfrac{1}{88} + \dfrac{1}{154} + .. + \dfrac{1}{x.(x+3)} = \dfrac{101}{1540}$ 
#542585 Cho hình thang vuông $ABCD (\widehat{A}=\widehat...

Đã gửi bởi amy on 01-02-2015 - 16:19 trong Hình học

1, gọi giao điểm 2 đường chéo là O . dễ dàng cm 

$\bigtriangleup AOB \sim \bigtriangleup COD => \frac{AO}{OC}=\frac{OB}{OD}=\frac{AB}{CD}=\frac{18}{32}= \frac{9}{16}$

=> $\frac{OC}{AC}=\frac{16}{25}=> OC=\frac{16}{25}AC$

 xét tam giác ADC vuông tại D đường cao DO => $CD^{2}=OC.AC<=> 32^{2}=\frac{16}{25}AC^{2}<=> AC=40$

tương tự tính BD => $S ABCD$ 

2, $\widehat{AOB}=\widehat{COD}=180^{\circ}$

Bạn giải thích giúp mình bài 2 được không? Cảm ơn bạn.
#542508 Cho hình thang vuông $ABCD (\widehat{A}=\widehat...

Đã gửi bởi amy on 01-02-2015 - 10:54 trong Hình học

1) Cho hình thang vuông $ABCD (\widehat{A}=\widehat{D}=90^0), AC  \perp BD.$ Biết $AB=18cm; CD=32cm$. Tính $S_{ABCD}=?$

2) Cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Chứng minh rằng $\widehat{AOB}=\widehat{COD}$
#541474 Tổng tất cả các nghiệm của $(x^2-1)(x^2-2)(x^2-3)...(x^2-2015)$ ?

Đã gửi bởi amy on 21-01-2015 - 06:38 trong Số học

1) Tổng tất cả các nghiệm của $(x^2-1)(x^2-2)(x^2-3)...(x^2-2015)$ ??

2) Tập hợp các giá trị nguyên x để $\frac{2x^3-4x^2+x-6}{x-2}$ có giá trị nguyên là

 
#541431 Số dư trong phép chia $51^{39}+39^{51}+2$ cho 90

Đã gửi bởi amy on 20-01-2015 - 18:40 trong Số học

1) Số dư trong phép chia $51^{39}+39^{51}+2$ cho 90 là...
2) $n^3-n^2-7n+1$ là 1 số nguyên tố khi các số tự nhiên n là...#541276 Hình chữ nhật ABCD có độ dài AB là 5,2cm; độ dài BC là 3,9cm. Tính độ dài đườ...

Đã gửi bởi amy on 19-01-2015 - 06:47 trong Hình học

1) Hình chữ nhật ABCD có độ dài AB là 5,2cm; độ dài BC là 3,9cm. Tính độ dài đường cao ứng với cạnh AC?
2) Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AC và AB.
Khi đó ta có: $S_{ABC} = xS_{MNBC}.$ Vậy $x= ....?$
3) Hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 8cm và 9cm. Tính diện tích hình thoi?
4) Tam giác ABC vuông tại A có độ dài cạnh $AB=7,5 cm$; $AC=10cm$. Tính $S_{ABC}$?
5) Hình thang có độ dài đường T/Bình là 6,5 cm và diện tích hình thang là $54,6 cm^2$. Tính độ dài đường chéo hình thang đó?#537883 $M=\frac{x+2}{x-1} . (\frac{x^3}...

Đã gửi bởi amy on 14-12-2014 - 16:28 trong Đại số

Chứng minh biểu thức: $M=\frac{x+2}{x-1} . (\frac{x^3}{2x+2} + 1) - \frac{8x+7}{2x^3-2}$ luôn có giá trị không bé hơn 2 với mọi giá trị của $x \neq \pm 1$

 


Mọi người trả lời giúp mình bài trên với 
#534580 $M=\frac{x+2}{x-1} . (\frac{x^3}...

Đã gửi bởi amy on 24-11-2014 - 19:03 trong Đại số

Chứng minh biểu thức: $M=\frac{x+2}{x-1} . (\frac{x^3}{2x+2} + 1) - \frac{8x+7}{2x^3-2}$ luôn có giá trị không bé hơn 2 với mọi giá trị của $x \neq \pm 1$
#526504 Tìm GTNN: $B = (x-1)^2+(y+2)^2+(x+y)^2$

Đã gửi bởi amy on 28-09-2014 - 16:50 trong Đại số

1) Tìm GTNN: $B = (x-1)^2+(y+2)^2+(x+y)^2$

2)  CMR biểu thức:
$4x(x+y)(x+y+z)(x+z)+y^2z^2$ luôn luôn có giá trị không âm với mọi $x, y, z$#525676 Giải pt: $x^5-5x^4+6x^3+10x^2-21x-27=0$

Đã gửi bởi amy on 22-09-2014 - 09:59 trong Đại số

Giải phương trình: $x^5-5x^4+6x^3+10x^2-21x-27=0$

Áp dụng bất đẳng thức $a^2 \ge 0$ 
#524459 Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá $(7+4\sqrt{3})^7$

Đã gửi bởi amy on 14-09-2014 - 15:55 trong Đại số

Nhưng anh có cách nào mà không bấm máy cũng ra không ạ?
#524458 Cho tam giác $ABH$ vuông tại H có $AB=20cm, BH=12cm$. Trê...

Đã gửi bởi amy on 14-09-2014 - 15:52 trong Hình học

Cho tam giác $ABH$ vuông tại H có $AB=20cm, BH=12cm$. Trên tia đối HB lấy C sao cho $3AC=5AH$. Tính $AC$?
#522713 Tìm $x$ biết: $(x+3)^4+(x-3)^4=162$

Đã gửi bởi amy on 04-09-2014 - 10:49 trong Đại số

Tìm $x$ biết: $(x+3)^4+(x-3)^4=162$
#522693 Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá $(7+4\sqrt{3})^7$

Đã gửi bởi amy on 04-09-2014 - 08:57 trong Đại số

1. Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá $(7+4\sqrt{3})^7$
#522415 Trong 1 lớp học ngoại khóa, số học sinh nhỏ nhất có thể là bao nhiêu nếu như...

Đã gửi bởi amy on 02-09-2014 - 16:35 trong Số học

1. Trong 1 lớp học ngoại khóa, số học sinh nhỏ nhất có thể là bao nhiêu nếu như số học sinh nam trong đó nhỏ hơn 50% nhưng lớn hơn 40% ?

2. Với số tự nhiên n nhỏ nhất là bao nhiêu, để cho tồn tại, phần số có mẫu là n, và phân số đó nằm giữa 0,4 và 0,5 ?

 

3Viết số $2^1$ và $5^1$ liên típ nhau dc 2 số có 2 chữ số là 25 

Viết số $2^2$ và $5^2$ liên típ nhau dc 2 số có 3 chữ số là 425 
Viết số $2^3$ và $5^3$ liên típ nhau dc 2 số có 4 chữ số là 8125 
.........
Hỏi khi viết số $2^{2000}$ và $5^{2000}$ liên típ nhau sẽ được số có bao nhiêu chứ số. Chứng minh?#522410 Cho hình bình hành MNPQ thuộc hình bình hành ABCD (không ở trung tâm) . I,J,K...

Đã gửi bởi amy on 02-09-2014 - 16:27 trong Hình học

1. Cho hình bình hành $MNPQ$ thuộc hình bình hành $ABCD$ (không ở trung tâm) . $I, J , K , H$ lần lượt là trung điểm $AM, BN, CP, DQ$. Chứng minh $IJKH$ là hình bình hành.

2. Cho tam giác ABC đều, M thuộc BC, đối xứng với D qua AB, đối xứng với E qua AC, vẽ hình bình hành DNEM, giao điểm của DE và MN là O. Vẽ OO', AH, DD', EE', NN' lần lượt cuông góc với BC. I là giao điểm của AB và DM, Q là giao điểm của AC và EM. Chứng minh: AH = MI+MQ. (Ngoài cách chứng minh bằng diện tích của tam giác ra).