Đến nội dung


oncepice1 nội dung

Có 57 mục bởi oncepice1 (Tìm giới hạn từ 16-06-2017)Sắp theo                Sắp xếp  

#643807 Giải phương trình:

Đã gửi bởi oncepice1 on 06-07-2016 - 07:14 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

VMF ko cần cảm ơn , cứ like là được :D

Like rồi đó được chưa bạn! :ukliam2:
#642019 Giải phương trình:

Đã gửi bởi oncepice1 on 24-06-2016 - 17:24 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Đây bạn , mình thấy trên face :D

Cám ơn bạn nhiều!  :lol:
#640696 Giải phương trình:

Đã gửi bởi oncepice1 on 16-06-2016 - 14:40 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trính: $x(x-4)(x^{2}-4x+9)= 6\sqrt{4-x}-6\sqrt{x}-4$

Hình gửi kèm

  • 1.jpg#640672 Giải phương trình sau

Đã gửi bởi oncepice1 on 16-06-2016 - 12:16 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

chia ra 2 TH thử xem  :mellow:  :mellow:  th1 : $x\geq 0$ thì pt có ng $x\doteq 2;x=0$,....

                                            tương tự..

Không còn cách nào khác hả bạn
#639966 Giải phương trình sau

Đã gửi bởi oncepice1 on 13-06-2016 - 05:51 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình: $\sqrt{4-x^{2}}+2\sqrt[3]{x^{4}-4x^{3}+4x^{2}}= (x-1)^{2}+1-\left | x \right |$
#618950 Giải phương trình: $x^{2}+4x-3+(x^{2}-6x)\sqrt...

Đã gửi bởi oncepice1 on 07-03-2016 - 20:21 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Bạn ơi ngoài cách dùng liên hợp ra thì còn có cách nào không vậy?
#618677 Giải phương trình: $x^{2}+4x-3+(x^{2}-6x)\sqrt...

Đã gửi bởi oncepice1 on 06-03-2016 - 10:55 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình sau: $x^{2}+4x-3+(x^{2}-6x)\sqrt{x+1}= 0$
#617722 Giải phương trình sau: $log_{2}(x^{2}-x+1) + log_...

Đã gửi bởi oncepice1 on 29-02-2016 - 21:05 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình sau: $log_{2}(x^{2}-x+1) + log_{x^{2}+2}(\frac{2}{x^{2}-x+1})= 1$. Xin các bạn giúp giùm.
#614957 Tìm giá trị của m?

Đã gửi bởi oncepice1 on 14-02-2016 - 16:40 trong Hàm số - Đạo hàm

Đồ thị hàm số: 9f768f9dee46ccd041f20d1a6f325d1f.gif nhận điểm 10923cf943aca09046179b08f8bdba27.gif làm điểm cực tiểu thì m bằng bao nhiêu?

Em đã giải ra là m $=$ 1 nhưng với m $=$ 1 thì nó là điểm cực đại chứ không phải cực tiểu nên xin mọi người giải đáp giùm!
#601961 $3^{x}\times 2^{x+1}= \frac{1}{108}$

Đã gửi bởi oncepice1 on 06-12-2015 - 17:05 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải các phương trình sau:

$a)3^{x}\times 2^{x+1}= \frac{1}{108}$

$b)7.3^{x+1}-5^{x+2}= 3^{x+4}-5^{x+3}$

$c)2^{x+3}-3^{x^{2}+2x-6}= 3^{x^{2}+2x-5}-2^{x}$

Xin nhờ các bạn giải giúp!
#600495 Giải phương trình sau:$2^{x}\left ( 2^{2^{x...

Đã gửi bởi oncepice1 on 28-11-2015 - 20:44 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình: $2^{x}\left ( 2^{2^{x}+x}+1 \right )+log_{2}x+2x= \frac{9x+512}{x}$

Xin các bạn giải giúp. Cám ơn trước :lol:
#592412 Giải các phương trình sau:

Đã gửi bởi oncepice1 on 06-10-2015 - 17:06 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

 

 Mình sẽ làm câu b nhé:

   Ta biến đổi phương trình về dạng:

       $(2x-2)^{2}+\sqrt{2x+3}=5$

   Đặt $a=2x-2,b=\sqrt{2x+3}$

 Khi đó,ta có:

 $\begin{Bmatrix}

a^{2}+b =5&  & \\ 
 b^{2}-a=5&  & 
\end{Bmatrix}$
 $\Leftrightarrow ....x=-0,25$
 Các bạn kiểm tra lại kết quả bằng cách thế ngược xem đg ko nhé,cách làm như thế

 

Bạn ơi mình thấy nếu bạn làm như vậy thì nó sẽ dẫn đến giải phương trình bậc 4. Vậy thì có khác gì bạn bình phương hai vế đâu.
#592407 Giải các phương trình sau:

Đã gửi bởi oncepice1 on 06-10-2015 - 16:25 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Thank you very much!
#592406 Giải các phương trình sau:

Đã gửi bởi oncepice1 on 06-10-2015 - 16:24 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải các phương trình sau:

a)$sinx + sin(x+\frac{\pi }{3})+sin4x= \sqrt{2}(sinx+cosx)sin3x$

b)$(2cos2x-1)cosx-sinx= \sqrt{2}(sinx+cosx)sin3x$

Xin các bạn giải dùm sớm mình đang cần gấp!
#592011 Giải các phương trình sau:

Đã gửi bởi oncepice1 on 04-10-2015 - 12:04 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

a, $x - 2 = \sqrt{4 - x^{2}}(3x - 1)$

$\Leftrightarrow (3x - 1)\left [ \sqrt{4 - x^{2}} - (2 - x) \right ] = x - 2 - (3x - 1)(2 - x)$

$\Leftrightarrow x(x - 2)\left [ 3 + \frac{2(3x - 1)}{\sqrt{4 - x^{2}} + 2 - x} \right ] = 0$

Từ đó ta tìm được 2 nghiệm $x = 0$ và $x = 2$, còn cái còn lại bạn quy đồng rồi bình phương là ra 1 nghiệm TM nữa

Bạn ơi cho mình hỏi ở dấu tương đương thứ 2 bạn biến như thế nào để ra được vậy. Xin bạn làm rõ thêm cho mình với.
#592010 Giải các phương trình sau:

Đã gửi bởi oncepice1 on 04-10-2015 - 11:57 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Cám ơn hai bạn đã giúp minh. Nhưng còn câu c) thì làm răng vậy mấy bạn.
#591570 Giải các phương trình sau:

Đã gửi bởi oncepice1 on 01-10-2015 - 19:32 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải các phương trình sau:

a) $x+\sqrt{4-x^{2}}= 2+3x\sqrt{4-x^{2}}$

b) $4x^{2}+\sqrt{2x+3}= 8x+1$

c) $\sqrt{\frac{(x+1)^{2}}{8}+2x-1}= \sqrt{x-\frac{1}{2}}+\frac{x-1}{4}$

Xin các bạn giải bằng cách thêm bớt hoặc biến đổi, đừng bình phương hai vế. Xin cám ơn trước.

 
#589789 Tính $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1+sinx-co...

Đã gửi bởi oncepice1 on 19-09-2015 - 16:37 trong Dãy số - Giới hạn

Cám ơn bạn nhiều.
#589086 Tính $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1+sinx-co...

Đã gửi bởi oncepice1 on 15-09-2015 - 16:27 trong Dãy số - Giới hạn

Tính $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1+sinx-cosx}{1-sinx-cosx}$. Xin nhờ các bạn giải dùm.
#587014 Chứng minh tam giác ABC đều?

Đã gửi bởi oncepice1 on 03-09-2015 - 16:58 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

cam on ban.
#583557 Chứng minh tam giác ABC đều?

Đã gửi bởi oncepice1 on 21-08-2015 - 10:30 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

Cho tam giác ABC thõa mãn:

$b+c= \frac{a}{2} + h_{a}\sqrt{3}$

Chứng minh tam giác ABC đều?
#575309 Tìm m để $y= x^{3}-3mx^{2}+4m^{2}$có 2 Ctr đx qua $y=x$

Đã gửi bởi oncepice1 on 25-07-2015 - 19:20 trong Hàm số - Đạo hàm

Tìm giá trị dương của m để đồ thị hàm số $y= x^{3}-3mx^{2}+4m^{2}$ có cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng $y= x$ ?
#575308 $y= x^4- 2(1-m^2)x^2 +m+1$

Đã gửi bởi oncepice1 on 25-07-2015 - 19:17 trong Hàm số - Đạo hàm

Cho mình hỏi tại sao $2S= AM\times BC$ ? Vì mình nghĩ tam giác ABC chưa chắc đã là tam giác cân tại A nên AM chưa chắc là đường cao.
#575306 Tìm m để đồ thị hàm số có TCN, TCĐ cắt nhau tại A(−1;1)

Đã gửi bởi oncepice1 on 25-07-2015 - 19:10 trong Hàm số - Đạo hàm

Cho hàm số $y= \frac{\left ( m^{2}-1 \right )x-3}{x+1}$. Tìm các giá trị m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng cắt nhau tại $A\left ( -1;1 \right )$ ?
#575078 $y= x^{3}-3x^{2}+mx+2$ có các cực trị cách đều....

Đã gửi bởi oncepice1 on 24-07-2015 - 18:59 trong Hàm số - Đạo hàm

Tìm m để hàm số $y= x^{3}-3x^{2}+mx+2$ có các cực trị cách đều đường thẳng $x-y-1= 0$?

Xin các bang giải dùm.