Đến nội dung


sinh vien nội dung

Có 259 mục bởi sinh vien (Tìm giới hạn từ 19-06-2017)Sắp theo                Sắp xếp  

#720321 Bổ đề Lindström- Gessel - Viennot

Đã gửi bởi sinh vien on 18-02-2019 - 21:44 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Bổ đề Lindström- Gessel - Viennot.pdf   299.1K   36 Số lần tải
#720319 Cơ sở phương pháp hàm sinh

Đã gửi bởi sinh vien on 18-02-2019 - 21:40 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Lý thuyết tích phân các hàm chỉnh hình.pdf   459.26K   33 Số lần tải
#719804 Định lý Perron - Frobenius

Đã gửi bởi sinh vien on 30-01-2019 - 16:25 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Chứng minh sơ cấp cho định lý Perron - Frobenius.pdf   335.98K   32 Số lần tải
#719803 Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange

Đã gửi bởi sinh vien on 30-01-2019 - 16:21 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

Bản sửa đổi : File gửi kèm  Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange.pdf   376.87K   46 Số lần tải

Dạng mở rộng: File gửi kèm  Chuỗi Lagrange - Burmann.pdf   178.15K   30 Số lần tải
#719704 Bài toán tô màu đồ thị / Định lý Courant - Fischer

Đã gửi bởi sinh vien on 25-01-2019 - 16:13 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Bài toán tô màu đồ thị-Định lý Courant-Fischer.pdf   400.03K   37 Số lần tải
#719685 Bài toán lát domino

Đã gửi bởi sinh vien on 24-01-2019 - 09:57 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Cặp ghép hoàn hảo - Pfaffian.pdf   602.92K   60 Số lần tải
#719630 Các chủ đề về cấu hình tổ hợp dành cho toán rời rạc

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 09:11 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Cấu hình tổ hợp.pdf   632.97K   32 Số lần tải
#719629 Các chủ đề về cấu hình tổ hợp dành cho toán rời rạc

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 09:09 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Bất đẳng thức Fisher.pdf   257.89K   46 Số lần tải

[File gửi kèm  Khảo sát điều kiện tồn tại của một BIBD.pdf   346.97K   26 Số lần tải

File gửi kèm  Cấu hình tổ hợp liên kết với đồ thị strong regular.pdf   357.86K   23 Số lần tải
#719628 Cơ sở phương pháp hàm sinh

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 08:13 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Ứng dụng chuỗi lũy thừa hình thức trong bài toán đếm.pdf   500.89K   48 Số lần tải
#719627 Cơ sở phương pháp hàm sinh

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 08:07 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Chuỗi lũy thừa hình thức.pdf   646.73K   29 Số lần tải
#719626 Cơ sở phương pháp hàm sinh

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 08:01 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Cơ sở của hàm sinh.pdf   321.61K   42 Số lần tải

File gửi kèm  Bài toán phân tích hàm phân thức hữu tỉ.pdf   324.56K   39 Số lần tải

File gửi kèm  Các ứng dụng cơ bản của kỹ thuật hàm sinh.pdf   239.54K   39 Số lần tải

 
#719625 Bài toán phân việc tối ưu

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 07:47 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Bài toán vận tải nguyên.pdf   424.58K   52 Số lần tải

File gửi kèm  Thuật toán đơn hình.pdf   564.45K   77 Số lần tải
#719624 Bài toán đếm các cấu hình đối xứng

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 07:36 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Một số nguyên tắc cơ bản của phép đếm.pdf   504.37K   38 Số lần tải
#719623 Bài toán đếm các cấu hình đối xứng

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 07:33 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Lý thuyết Pólya.pdf   622.4K   39 Số lần tải
#719622 Đếm số cây khung bằng phương pháp gán nhãn cho đồ thị lưỡng phân đầy đủ

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 07:21 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Đếm số cây khung bằng phương pháp gán nhãn cho một đồ thị lưỡng phân đầy đủ.pdf   438.47K   72 Số lần tải
#719620 Hình học hữu hạn

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 07:07 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Hình học hữu hạn.pdf   514.59K   26 Số lần tải
#719619 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 06:51 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Lý thuyết chuỗi Laurent.pdf   372.25K   53 Số lần tải
#719618 Định lý de Bruijn-Erdos

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 06:43 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Định lý de Bruijn -Erdos.pdf   226.42K   54 Số lần tải
#719617 association scheme

Đã gửi bởi sinh vien on 20-01-2019 - 06:31 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Đồ thị strong regular.pdf   273.1K   15 Số lần tải

File gửi kèm  Association schemes.pdf   548.18K   26 Số lần tải
#719616 Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange

Đã gửi bởi sinh vien on 19-01-2019 - 23:43 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange.pdf   376.25K   49 Số lần tải
#719615 hai bài toán đếm cơ bản

Đã gửi bởi sinh vien on 19-01-2019 - 23:40 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Lý thuyết đa thức xe.pdf   325.63K   21 Số lần tải
#719614 Bài toán Frobenius

Đã gửi bởi sinh vien on 19-01-2019 - 23:37 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Phân tích tổng quát cho bài toán Frobenius.pdf   378.56K   28 Số lần tải

File gửi kèm
#719613 Partial SDR

Đã gửi bởi sinh vien on 19-01-2019 - 23:31 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Partial SDR.pdf   217.33K   28 Số lần tải
#719612 Định lý Van der Waerden

Đã gửi bởi sinh vien on 19-01-2019 - 23:29 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Định lý Van der Waerden.pdf   539.41K   23 Số lần tải

File gửi kèm  Permanent của ma trận.pdf   326.54K   24 Số lần tải
#719611 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Đã gửi bởi sinh vien on 19-01-2019 - 23:22 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

File gửi kèm  Lý thuyết chuỗi lũy thừa.pdf   516.67K   32 Số lần tải

File gửi kèm  Lý thuyết thặng dư.pdf   239.19K   32 Số lần tải