Đến nội dung


trantuyen04082003 nội dung

Có 6 mục bởi trantuyen04082003 (Tìm giới hạn từ 04-08-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#699556 tim tat ca cac cap so nguyen ko am tm dang thuc $(1+x^{2})(1...

Đã gửi bởi trantuyen04082003 on 03-01-2018 - 18:37 trong Đại số

tim tat ca cac cap so nguyen ko am tm  dang thuc

$(1+x^{2})(1+y^{^{2}})+4xy+2(x+y)(1+xy)=25$
#699450 cho (O,R) và đường thẳng d bất kì ko có điểm chung vs đường tròn ....

Đã gửi bởi trantuyen04082003 on 02-01-2018 - 18:46 trong Hình học

cho (O,R) và  đường thẳng d bất kì ko có điểm chung vs đường tròn . Trên d lấy 1 điểm M bất kì , qua M kẻ các tiếp tuyến MA,MB với O (A,B là các tiếp điểm) .kẻ dường kính AOC ,tiếp tuyến của (O) tại C cắt AB tại F .

a, cm tam giác BCM dồng dạng với tam giác BEO

b. cm CM vuông góc  với OE

c,   tìm  min dây AB và SMAOB
#699267 đề thi hsg toán quận cầu giấy 2018

Đã gửi bởi trantuyen04082003 on 31-12-2017 - 18:35 trong Tài liệu - Đề thi

cau%2Bgiay.jpg

 
#699259 giải pt $8x^{2}-1=2x\sqrt{2x+3}$

Đã gửi bởi trantuyen04082003 on 31-12-2017 - 17:33 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

giải pt $8x^{2}-1=2x\sqrt{2x+3}$

       b, $(2x+1)(\sqrt{4x^{2}+4x+4}+2)+3x(2+\sqrt{9x^{2}+3})=0$

c,$5(x\sqrt{x^{2}+6}+(x+1)\sqrt{x^{2}+2x+7})=13(2x+1)$
#699094 hhoc

Đã gửi bởi trantuyen04082003 on 28-12-2017 - 18:59 trong Hình học

cho (O;R) có AB là đường kính .vẽ các tiếp tuyến Ax,By của (O) ,trên (O) lấy 1 điểm C sao cho AC<BC . tiếp tuyến tại C của (O) cắt Ax, By lần lượt tại E,F
a, CM EF=AE+BE
b. BC cắt Ax tại D .cm AD^2=DC.BD
c, gọi I là giao điểm của OD và AC , H là giao điểm của OE và AC , tia DH cắt AB tại K .CM IK//AD
d, IK giao EO tại M . CM A,M,F thẳng hàng
#699093 bàu tập đường tròn nâng cao

Đã gửi bởi trantuyen04082003 on 28-12-2017 - 18:57 trong Hình học

cho (O;R) có AB là đường kính .vẽ các tiếp tuyến Ax,By của (O) ,trên (O) lấy 1 điểm C sao cho AC<BC . tiếp tuyến tại C của (O) cắt Ax, By lần lượt tại E,F
a, CM EF=AE+BE
b. BC cắt Ax tại D .cm AD^2=DC.BD
c, gọi I là giao điểm của OD và AC , H là giao điểm của OE và AC , tia DH cắt AB tại K .CM IK//AD
d, IK giao EO tại M . CM A,M,F thẳng hàng