Đến nội dung

Concaocao nội dung

Có 2 mục bởi Concaocao (Tìm giới hạn từ 24-04-2020)


Sắp theo                Sắp xếp  

#732414 Tìm $a$ để khối tròn xoay sinh ra khi quay miền $D$ quanh...

Đã gửi bởi Concaocao on 11-01-2022 - 01:43 trong Giải tích

Cho miền $D$ được giới hạn bởi các đường $y=sinx (0\leq x\leq\frac{\pi}{2}),y=a(0\leq a\leq 1), x=0$ và $x=\frac{\pi}{2}$. Tìm $a$ để khối tròn xoay sinh ra khi quay miền $D$ quanh đường thẳng $x=a$ có thể tích nhỏ nhất.
#732413 $8+\int_{a}^{x}\frac{f(t)dt}{t^3}=2\sqrt{x},\forall...

Đã gửi bởi Concaocao on 11-01-2022 - 01:37 trong Giải tích

Tìm số thực $a>0$ và hàm số liên tục $f(x),x>0$ thoả mãn : $8+\int_{a}^{x}\frac{f(t)dt}{t^3}=2\sqrt{x},\forall x>0$