Đến nội dung

Retaw nội dung

Có 2 mục bởi Retaw (Tìm giới hạn từ 24-04-2020)


Sắp theo                Sắp xếp  

#739455 Chứng minh công thức đạo hàm của các hàm sơ cấp

Đã gửi bởi Retaw on 21-05-2023 - 18:56 trong Hàm số - Đạo hàm

<p>https://drive.google...sp=drivesdk</p>#737997 Chứng minh $A'$ nằm ngoài vòng tròn biết $\angle BAC...

Đã gửi bởi Retaw on 24-03-2023 - 09:30 trong Tổ hợp và rời rạc

Cho 3 điểm $A,B,C$ phân biệt nằm trên đường tròn cho $A'$ nằm cùng phía với $A$ trong mặt phẳng có bờ là $B,C$ và $\angle BAC > \angle BA'C$. Chứng minh $A'$ nằm ngoài vòng tròn