Đến nội dung


H Vs G nội dung

Có 2 mục bởi H Vs G (Tìm giới hạn từ 16-06-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#185942 Bài giới hạn thường gặp

Đã gửi bởi H Vs G on 28-05-2008 - 07:52 trong Các bài toán Giải tích khác

Trên kia là giống đề bài chứ có phải tổng căn 2 đâu ah mà bài này do tinh lim nên cách đặt rồi bình phương nên là hay nhất tính được cả số vô tỷ khi chưa biết giá trị để quy nạp:D#185921 Bài giới hạn thường gặp

Đã gửi bởi H Vs G on 27-05-2008 - 19:56 trong Các bài toán Giải tích khác

Bài này mình nghĩ cách làm đơn giản kiểu cấp 2 là:
Đặt $I= \sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} +... \sqrt{2}$
:infty $I^{2} =2+I$
:gamma $I^{2} -I-2=0$ Giai Phương trình bậc 2 kiếm nghiệm là ok
mình ko quen post bài chi đọc thôi nên ... nhưng bài này chỉ cần đặt bằng I roài bình lên chuyển vế giải phương trình la ok