Đến nội dung


eagle68 nội dung

Có 1 mục bởi eagle68 (Tìm giới hạn từ 22-06-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#220503 Dãy số có qui luật

Đã gửi bởi eagle68 on 16-11-2009 - 12:56 trong Số học

Đề kiểm tra cuối khóa của trung tâm Lý Tự Trọng (TPHCM):
Tìm số hạng thứ 100 và số hạng thứ n của dãy sau: 2 ; 8 ; 20 ; 40 ; 70 ; ...