Đến nội dung


blackdog nội dung

Có 1 mục bởi blackdog (Tìm giới hạn từ 15-06-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#9193 đừơng nứt

Đã gửi bởi blackdog on 22-02-2005 - 19:38 trong Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc

Rất dễ . để ý rằng mỗi đường thẳng chỉ cắt đung một số chẵn các hình chữ nhật ,có tất cả 10 đương thẳng và 18 hình chữ nhật ,hiển nhiên 18 < 10.2 :pi dpcm