Đến nội dung


zxcvbnmzxcvbnm nội dung

Có 6 mục bởi zxcvbnmzxcvbnm (Tìm giới hạn từ 25-07-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#263418 Cục trị

Đã gửi bởi zxcvbnmzxcvbnm on 03-06-2011 - 22:21 trong Hình học

Cho (O), day BC co dinh. A thuoc cung lon BC. H la truc tam cua tam giac ABC. giao diem thu 2 cua BC voi cac dtr ngoai tiep tam giac ABH va ACH la E, F. EH cat canh AC tai M, FH cat canh AB tai N. Xac dinh vi tri cua A sao cho MN ngan nhat.#262994 hinh 9

Đã gửi bởi zxcvbnmzxcvbnm on 31-05-2011 - 21:22 trong Hình học

ta CM được : O,K,C thẳng hàng.
OHEC nt nên $ \widehat{EOC} =\widehat{EHC}, \widehat{EOC}=\widehat{EFD} \Rightarrow \widehat{EHC}=\widehat{EFD} \Rightarrow $ FD//AB.

y nay tui lam dc rui , moi nguoi cung lam nhung y # di nha>>>>>>>>>>>>#262992 hinh kho 9

Đã gửi bởi zxcvbnmzxcvbnm on 31-05-2011 - 21:17 trong Hình học

Trong 1 hcn co S=5 gom 9 hcn nho, moi hcn nho co S=1 . CMR ton tai 2 hcn nho co dien tich phan chung ko nho hon 1/9.#262870 hinh9

Đã gửi bởi zxcvbnmzxcvbnm on 31-05-2011 - 08:57 trong Hình học

Biết 1 tu giác lồi có tổng 2 cạnh đối là 1 đg chéo ko lớn hơn . (S là diện tích tu giác). Tính độ dài đg chéo còn lại.#262727 Da thuc

Đã gửi bởi zxcvbnmzxcvbnm on 30-05-2011 - 11:11 trong Đại số

cho da thuc bac 4 P(x) voi cac he so nguyen thoa man P(x) chia het cho 7 voi moi x nguyen . CMR cac he so cua P(x) chia het cho 7.#262699 hinh 9

Đã gửi bởi zxcvbnmzxcvbnm on 30-05-2011 - 08:23 trong Hình học

Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng ( AB+BC= AC). đường tròn (O) thay đổi luon đi qua A,B . vẽ các tiếp tuyến CD, CE với đường tròn (O). H la trung diem cua AB.K laf trung diem cua DE.
1) EH cắt (O) tại F. C/m FD//AB.
2)Khi (O) thay đổi , K chay tren đường nào.
3) Tim min của DE.
4) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OHK chay trên đường nào.
5) MN là đường kính của (O)vuong goc voi AB, Q là giao điểm của CM voi (O).
C/m AB,DE, QN đong quy.
6) Cho góc DOE= 2a. Tinh bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác CAE