Đến nội dung


G_Dragon88 nội dung

Có 51 mục bởi G_Dragon88 (Tìm giới hạn từ 29-07-2017)Sắp theo                Sắp xếp  

#504352 Giải phương trình: $\sqrt{x-3} + \sqrt{5-x...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 06-06-2014 - 07:31 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

a, $\sqrt{x-3} + \sqrt{5-x} -2x^{2} +7x+2=0$

b, $\sqrt[3]{x^{2}+4} = \sqrt{x-1} +2x-3$

c, $\sqrt{5x-1} +1 = 2x^{2}+3x+\sqrt[3]{x-9}$

d, $\sqrt{x^{2}-9x+24} - \sqrt{6x^{2}-59x+149} = 5-x$
#484351 $\frac{a^{2}}{b+c-a} + \frac...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 23-02-2014 - 15:07 trong Bất đẳng thức và cực trị

Bài 1: Chứng minh rằng : Với mọi tam giác ABC

a, $\frac{a^{2}}{b+c-a} + \frac{b^{2}}{a+c-b}+ \frac{c^{2}}{a+b-c} \geq a+b+c$

b, $\sqrt{a+b-c} + \sqrt{ b+c-a}+\sqrt{ a+c-b} \leq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}$

Bài 2: Cho a, b, c > 0 thỏa mãn : ab+bc+ca = 1

CMR: $\frac{a}{\sqrt{1+a^{2}}}+ \frac{b}{\sqrt{1+b^{2}}} + \frac{c}{\sqrt{1+c^{2}}} \leq \frac{3}{2}$

Bài 3: Cho a, b, c > 0 thỏa mãn: a+b+c = 3

CMR: $b\sqrt[3]{a^{2}} + c\sqrt[3]{b^{2}} + a\sqrt[3]{c^{2}} \leq 3$

Bài 4: Cho x, y, z > 0

CMR: $\frac{1}{x^{3}+y^{3}+xyz}+\frac{1}{y^{3}+z^{3}+xyz}+\frac{1}{z^{3}+x^{3}+xyz} \leq \frac{1}{xyz}$
#470759 Tìm áp lực của ô tô lên cầu khi đi qua điểm giữa của cầu trong các trường hợp.

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 13-12-2013 - 21:46 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Một ô tô có khối lượng 5 tấn chuyển động với vận tốc không đổi bằng 36km/h. Bỏ qua ma sát. Lấy g= 10m/$s^{2}$ 

Tìm áp lực của ô tô lên cầu khi đi qua điểm giữa của cầu trong các trường hợp.

a, Cầu nằm ngang

b, Cầu vồng lên với bán kính 50m

c, Cầu võng xuống với bán kính 50m
#469796 Giải phương trình a, $x^{2}$ - 4x + $\sqrt...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 08-12-2013 - 22:36 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Giải phương trình

a, $x^{2}$ - 4x + $\sqrt{2x+5}$  = 0

b, 2$x^{2}$ + 4x = $\sqrt{\frac{x+3}{2}}$

c, 2$x^{2}$ - 4x +3 = $\sqrt{\frac{8x^{2}+5x+9}{2}}$

d, $\sqrt{4-3\sqrt{10-3x}}$ = x-2
#469164 1 mô hình tàu thủy có m = 0,5kg được va chạm truyền vận tốc ban đầu $v_...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 05-12-2013 - 22:18 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Tiếc thật..........bọn mình chưa học tích phân :(
#469146 1 mô hình tàu thủy có m = 0,5kg được va chạm truyền vận tốc ban đầu $v_...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 05-12-2013 - 21:55 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

1 mô hình tàu thủy có m = 0,5kg được va chạm truyền vận tốc ban đầu $v_{o}$ = 10m/s. Khi chuyển động, tàu chịu lực cản có độ lớn tỉ lệ với vận tốc là F = 0,5v. Tìm quãng đường tàu đi được cho tới khi:

a, vận tốc giảm một nửa

b, tàu dừng lại

 
#466624 Tìm $m$ để $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = m$ có $\sum...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 25-11-2013 - 00:16 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Tìm m để phương trình:

(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = m có 4 nghiệm $x_{1}, x_{2}, x_{3}, x_{4}$ thoả mãn:

$\frac{1}{x_{1}}$+$\frac{1}{x_{2}}$+$\frac{1}{x_{3}}$+$\frac{1}{x_{4}}$ = $\frac{1}{25}$
#461078 Tìm vận tốc ban đầu để 2 vật gặp nhau ở độ cao h

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 31-10-2013 - 16:16 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Vật 1 thả tự do tại điểm A có độ cao là h+H. Theo phương thẳng đứng AA' trong đó A' là chân độ cao. Cùng lúc ấy, vật 2 được ném lên tứ A' với vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng. Tìm vận tốc ban đầu để 2 vật gặp nhau ở độ cao h.
#460804 Tính gia tốc của ô tô.

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 30-10-2013 - 06:25 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Chuẩn động chậm dần đều thì a phải âm chứ nhỉ??? Với F ở kia là F hợp lực chứ???
#460790 Tính gia tốc của ô tô.

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 29-10-2013 - 23:51 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

1 ô tô đang chuyển động với vận tốc là 72km/h trên đường nằm ngang thì đột ngột tắt máy, ô tô chuyển động chậm dần đều biết lực ma sát do mặt đườn tác dụng lên ô tô là 200N, khối lượng của ô tô là 1 tấn. Tính gia tốc của ô tô.
#460308 Tuyển tập tạp chí Toán học Tuổi trẻ năm 2012 (12 số)

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 27-10-2013 - 16:43 trong Toán học & Tuổi trẻ

Đây là báo của năm 2011 hay sao ý bạn...........Hay là chỉ nhầm số đầu????  :(
#460301 Tìm lực do mặt phẳng nghiêng đỡ vật

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 27-10-2013 - 15:38 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

1 vật có khối lượng là 10kg trượt từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng với vận tốc ban đầu là 2m/s. Biết góc nghiêng anpha = $45^{o}$. Lực ma sát tác dụng lên vật là 5N. Lấy g = 10m/$s^{2}$; chiều dài = 3m

a, Tìm lực do mặt phẳng nghiêng đỡ vật
b, Tìm gia tốc của vật
c, Tìm vận tốc của vật khi tới chân mặt phẳng nghiêng.

 
#459739 Lực Hấp Dẫn:Một vật có khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10n. Kh...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 24-10-2013 - 21:04 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Bạn có ra xấp xỉ không....................Mình có ra 2.44...................... thôi à.............Trình bày hộ mình nhé!
#459729 Lực Hấp Dẫn:Một vật có khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10n. Kh...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 24-10-2013 - 20:53 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Không biết có phải là bạn làm nhầm hay không? Nhưng đáp án là 2.5N........... Đây là bài trong SGK Lý 10.......cô giáo mình thì luôn kêu học sinh trình bày cách tự luận mấy bài kiểu trắc nghiệm này.............Do vậy, mình hỏi các bạn để tham khảo.........
#459721 Lực Hấp Dẫn:Một vật có khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10n. Kh...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 24-10-2013 - 20:36 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Một vật có khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới 1 điểm cách tâm Trái đất 2R ( R là bán kính Trái đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?
#456446 Giải phương trình: $\left | 4x + \frac{1}{x...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 09-10-2013 - 21:26 trong Đại số

Bài 1: Giải phương trình:

$\left | 4x + \frac{1}{x} \right | = -x^{2} +x+ \frac{15}{4}$

Bài 2: Tìm m để pt:

a, $\left | x^{2} -4x + m\right | = x-1$ có 4 nghiệm phân biệt

b, $x^{2}-2x + m\left | x+1 \right | + m^{2}$ = 0 có nghiệm 
#456108 Tìm thời gian để viên bi chạm đất và vận tốc vật khi chạm đất

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 08-10-2013 - 15:07 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

1 sợi dây không dãn có chiều dài là 1m với khối lượng không đáng kể. 1 đầu giữ cố định ở O cách mặt đất 25m. Đầu còn lại buộc vào 1 viên bi. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với vận tốc góc là 20 rad/s. Khi dây nằm ngang và vật đi xuống thì dây bị đứt. Tìm thời gian để viên bi chạm đất và vận tốc vật khi chạm đất ( lấy g= 10m/$s^{2}$ )
#454951 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{1}{a^...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 03-10-2013 - 22:03 trong Đại số

Cho 4(a+b+c) = 3abc

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = $\frac{1}{a^{3}}+ \frac{1}{b^{3}} + \frac{1}{c^{3}}$
#452696 Bài tập về sự rơi tự do

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 24-09-2013 - 04:36 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

Bài 1: 1 vật chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Biết quãng đg đi được trong giây đầu tiên dài gấp 15 lần quãng đường đi được trong giây cuối. Quãng đường đi được của vật = 25.6m. Tìm vận tốc ban đầu của vật
Bài 2: Từ 1 đỉnh tháp cao, người ta thả 1 vật rơi tự do. Sau đó 1 giây, ở vị trí thấp hơn chỗ thả trước là 15m, người ta thả tiếp vật 2. Lấy g= 10m/$s^{2}$
a, Viết phương trình chuyển động của 2 vật
b, Tìm thời điểm, vị trí và vận tốc của 2 vật khi gặp nhau
Bài 3: 1 vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 100m so với mặt đất. Lấy g= 10m/$s^{2}$. Đồng thời từ mặt đất người ta ném vật thứ 2 thẳng đứng lên trên với $v_{o}$ = 40m/s  

a, Viết phương trình chuyển động của 2 vật
b, Tìm thời điểm, vị trí và vận tốc của 2 vật khi gặp nhau

 
#452348 $x^{4} - 5x^{2} +4 = m$

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 22-09-2013 - 16:28 trong Đại số

Tìm m để phương trình: $x^{4} - 5x^{2} +4 = m$ có 4 nghiệm phân biệt sao cho khi biểu diễn 4 nghiệm đó trên trục số thì chúng tạo ra 3 khoảng bằng nhau.

Mong mọi người làm nhanh hộ với...........Mình cần gấp..... @};-  @};-  @};-  %%-  %%-  %%-
#449726 Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 12-09-2013 - 21:52 trong Đại số

Bài 1: Cho pt: $x^{3} -(2m+1)x^{2}+(3m+1)x -m-1$ = 0

Tìm m để pt có 3 nghiệm dương phân biệt

Bài 2: Cho a, b, c thoả mãn: 5a+3b+2c=0

CMR: $ax^{2}+bx+c$ = 0 có nghiệm

Bài 3: Cho pt:$2x^{2}+2(m+1)x+m^{2}+4m+3$ = 0

Tìm m để pt có 2 nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức:

 A = $\left | x_{1}x_{2}-2x_{1}-2x_{2} \right |$ max
#440566 Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài các cạnh là các số nguyên và có chu v...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 05-08-2013 - 09:35 trong Đại số

Mà sao lại thế ..................... Mình nghĩ mình viết đúng rồi
#440547 Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài các cạnh là các số nguyên và có chu v...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 04-08-2013 - 23:31 trong Đại số

Câu 1: Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài các cạnh là các số nguyên và có chu vi bằng diện tích
Câu 2: Tìm nghiệm nguyên của pt:
$\frac{xy}{z}$ + $\frac{xz}{y}$+$\frac{yz}{x}$  = 3
Câu 3: Tìm nghiệm nguyên của pt:
$\frac{1}{\sqrt{x-2}}$+$\frac{1}{\sqrt{y-1}}$+$\frac{1255}{\sqrt{z-771}}$ = 74 - $\sqrt{x-2}$ - $\sqrt{y-1}$ - $\sqrt{z-771}$
Câu 4: Tìm nghiệm nguyên dương của pt:

$\frac{1}{x}$+$\frac{1}{y}$+$\frac{1}{6xy}$ = $\frac{1}{6}$
#440545 Chứng minh rằng: Khi M di chuyển thì trọng tâm tam giác PAB chạy trên 1 cung...

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 04-08-2013 - 23:15 trong Hình học

Cho (O;R) và 1 dây AB cố định nhỏ hơn đường kính. M là điểm bất kì trên cung AB lớn (M# A, B). Gọi E là trung điểm của AB. Gọi (O') là đường tròn đi qua M và tiếp xúc với AB tại A. Đường thẳng MI cắt (O) và (O') tại điểm thứ 2 lần lượt là N, P. Chứng minh rằng: Khi M di chuyển thì trọng tâm tam giác PAB chạy trên 1 cung tròn cố định

 
#440350 x(x+2) + 4y(y-1) = 3

Đã gửi bởi G_Dragon88 on 04-08-2013 - 10:00 trong Đại số

mình giải thích cho, $(2y-1)^2$ là số chính phương lẻ nên chỉ có thể bằng 1,vậy $(x+1)^{2}$ bằng 5,suy ra phương trình ko có nghiệm nguyên

Tại sao số chính phương lẻ lại chỉ có 1, vẫn còn 5 và 9 mà bạn.............mà nếu tận cùng là 5 thì nó vẫn có thể có nghiệm chứ? Giải thích giúp mình với...........