Đến nội dung


Trả lời đến Bài 4 - Công thức Toán


Tùy chọn bài viết

Đính kèm files

   You can upload up to 1K of files (Max. single file size: 1K)

  hoặc Hủy bỏ


Tóm tắt chủ đề

LzuTao

Đã gửi 20-07-2015 - 20:39

Thầy @hungchng cho em hỏi sự khác nhau giữa \begin{align} và \begin{equation} ạ. Em thấy hai lệnh trên đều có thể đánh số công thức được.


LzuTao

Đã gửi 20-07-2015 - 20:05

5. Công thức Toán

5.4 Canh hàng công thức nhiều dòng

align

\begin{align}
f(x,y) &= x + y\\
\phi(x,y,z,t) &= (x+y+z+t)^3\\
&= (y+z+t+x)^3
\end{align}
\begin{align}
f(x,y) &= x + y\\
\phi(x,y,z,t) &= (x+y+z+t)^3\\
&= (y+z+t+x)^3
\end{align}

\begin{align}
f(x,y) & = x + y, & g(y,z) &= y+\sin(z)\\
\phi(x,y,z,t) &= (x + y+z+t)^{3}, & \psi(y,z) &= \sqrt{y+\sin(z)}
\end{align}
\begin{align}
f(x,y) & = x + y, & g(y,z) &= y+\sin(z)\\
\phi(x,y,z,t) &= (x + y+z+t)^{3}, & \psi(y,z) &= \sqrt{y+\sin(z)}
\end{align}

Sao mình thực thi tệp tex nó báo lỗi \begin{align} allowed only in paragraph mode. với đoạn code 

\begin{align}

a_{i} &=\cosh \delta \\

& = \dfrac{e^{\delta}+e^{-\delta}}{2}

\end{align}

 

Bổ sung: Mình làm ra rồi. Hoá ra mình dư hai dấu $ :icon6:


hungchng

Đã gửi 05-11-2014 - 17:57

Chào thầy và các anh, chị,

 

Khi em nhập công thức, mặc định là chữ luôn in nghiêng phải không ạ?

 

$$\iint\limits_{D} f(x,y)dS$$

 

Để chữ thẳng đứng trong cặp \begin{equation}...\end{equation} thì làm thế nào ạ?

Khai báo thêm 

\usepackage[LGRgreek]{mathastext}


Đã gửi 27-10-2014 - 16:17

Chào thầy và các anh, chị,

 

Khi em nhập công thức, mặc định là chữ luôn in nghiêng phải không ạ?

 

$$\iint\limits_{D} f(x,y)dS$$

 

Để chữ thẳng đứng trong cặp \begin{equation}...\end{equation} thì làm thế nào ạ?


hungchng

Đã gửi 20-10-2014 - 17:25

Bạn có thể ghi nghĩa tiếng Việt được không?

Bạn muốn cần nghĩa chữ Việt thì dùng google dịch, còn nhớ nghĩa chữ Việt đâu chắc nhớ lệnh gõ ra ký tự đó đâu.


daotuanminh

Đã gửi 18-10-2014 - 21:18

5.5 Danh sách các kí hiệu Toán học


post-168-0-83881300-1318092177.jpg

post-168-0-34584500-1318092192.jpg

post-168-0-67719000-1318092203.jpg

post-168-0-33790500-1318092229.jpg

post-168-0-00136900-1318092239.jpg

post-168-0-22016500-1318092253.jpg

post-168-0-68159800-1318092262.jpg

post-168-0-42202000-1318092284.jpg

post-168-0-67714800-1318092295.jpg

post-168-0-98605100-1318092306.jpg

Bạn có thể ghi nghĩa tiếng Việt được không?


Holigan2008

Đã gửi 28-08-2013 - 18:32

Cho em hỏi công thức của phương tích của một điểm với đường tròn.


Nesbit

Đã gửi 07-02-2013 - 20:54

Công thức của em là công thức gì, em hãy post lên đây anh xem thử.

Cao Xuân Huy

Đã gửi 07-02-2013 - 19:45

Cho em hỏi là nếu ở đầu văn bản em đã có lệnh
\everymath{\displaystyle}
Nhưng ở trong văn bản có 1 dòng đặc biệt em muốn hiện công thức toán đúng kích cỡ ban đầu thì phải dùng lệnh gì ạ ?

hungchng

Đã gửi 04-02-2013 - 06:59

Còn các tập hợp như N, R, Q thì sao hả thầy?

$\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}

Xem lại chủ đề hoàn chỉnh (trong cửa sổ mới)