Đến nội dung


Thành viên Online

  Tên thành viên Vị trí Thời gian  
Khách Đang ở diễn đàn chính 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Tìm số nguyên x để $x^2+x+2009$ là số chính phương 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Cho x, y lớn hơn 0 thỏa mãn$ \sqrt{xy}(x-y)=x+y$ 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   \sqrt[n]{\frac{a}{a+nb}}+\sqrt[n]{\frac{b}{b+nc}}+\sqrt[n]{\frac{c}{c+na}}>1 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   DỊCH VỤ SỬA NHÀ HOÀNG GIANG TẠI HÀ NỘI SỐ 1-UY TÍN CHẤT LƯỢNG 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   2.$$\sin^2x +\sin x \cos 4x +\cos^24x =\frac{3}{4}.$$ 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Sử dụng phương pháp quy nạp toán học 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Tìm GTNN $B=\frac{a+bc}{b+c}+\frac{b+ca}{c+a}+\frac{c+ab}{a+b}$ 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Xác suất 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem trang cá nhân:   huyv467 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Phương trình pell 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Cho hàm số: y = x4 + 2mx2 + 9. Tìm m để hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Cho x khác 0 thỏa mãn: x +1/x =a là một hằng số. Tính theo a các giá trị của biểu thức: A = x^3 +1/(x^3) B =x^6 +1/ (x^6) ​C =x^7 +a/ (x^7) 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 07-12-2021 - 05:47 Không có tùy chọn nào