Đến nội dung


Thành viên Online

  Tên thành viên Vị trí Thời gian  
Khách Đang xem chủ đề:   Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x):x^3+\frac{3}{x}$ $,$ $x>0$ 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Cuộc phiêu lưu vào thế giới đa diện đều 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem danh sách online 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Cho dãy số $u_n = ​\frac{2n-1}{2^{n}},n>0.$ Gọi $S_n$ là tổng n số hạng đầu tiên. Tính $limS_n$ 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $\frac 1{x^2+1}+\frac 1{y^2+1}+\frac 1{z^2+1} \ge \frac 32$ 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem trang cá nhân:   sogenlun 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem trang cá nhân:   vaobo88 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $I=\int ln\left | sinx \right |dx$ 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem trang cá nhân:   minhhieustudent 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem trang cá nhân:   kwims_pdt 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Tính: a) $\begin{vmatrix} a & x & x... & x\\ x & a & x... & x\\ & & ... & \\ x & x & ... & a \end{vmatrix}$ 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD. Hình chiếu vuông góc của điểm D lên các đường thẳng AB; BC lần lượt là $M(-2;2)$ và $N(2;- 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem trang cá nhân:   hstrungbinh 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Tính tổng các phần tử trên dòng 1 của ma trận $A^{n}$ 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $\frac 1{x^2+1}+\frac 1{y^2+1}+\frac 1{z^2+1} \ge \frac 32$ 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:42 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 03-12-2021 - 20:41 Không có tùy chọn nào