Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

phuocthinh02

trước khj thi hsg toán 2 ngày thì nên ôn gì đây ạ? e muốn làm bài thật tốt!! >.< >.<
02-04-2014 - 17:15
  • hình ảnh
    nguyenhongsonk612
    Theo mình cứ ôn đến còn 1 ngày cuối thì thưởng cho mình nghỉ 1 ngày. Rồi mai đi thi!

    03-04-2014 - 16:43