Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

supermember

Chúc Mừng 2 member cũ của VMF: Lê Trần Nhạc Long và Đào Phương Anh nên duyên vợ chồng !!
02-05-2023 - 22:59
 • hình ảnh
  perfectstrong

  Em cũng quên mất là anh Long lấy vợ hôm kia :D Mà vợ ảnh cũng từng tham gia VMF à ?


  03-05-2023 - 14:44
 • hình ảnh
  hxthanh

  @phuonganh_lms thì phải


  03-05-2023 - 15:33
 • hình ảnh
  supermember

  Đây có thể xem là 1 mối lương duyên: chàng ở Đà Nẵng, sống nhiều năm ở Pháp. Nàng ở Điện Biên, quen biết nhau nhờ VMF và trải qua vài năm yêu xa. Có thể thấy đúng như câu: vợ chồng là cái duyên, có duyên thì ắt gặp nhau.


  03-05-2023 - 15:48