Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Nesbit

"When I was younger, I was too much into the competition. It was fun, but ultimately it conveys a bad image of math. Now I'm more in the sweetness." - Terence Tao. Tuần trước Tao đến Paris nhận huân chương của l'Académie des Sciences, không biết có bạn nào tới tham dự không nhỉ. Đọc tin từ lâu rồi mà bảo để đến gần ngày rồi đăng, thế nào lại quên béng đi mất.
29-03-2023 - 16:17