Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

letangphuquy chuyentin

ừ, đầu tiên mong là tao tồn tại được đã. sau đấy là sống. sau đấy là một chút ích kỷ, quan tâm tới gia đình tao trước. và không quên những cái "ân nghĩa", trả đủ thì không vướng bận
21-06-2022 - 17:33