Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

nguyen ngoc huyen

Tìm các số nguyên tố thỏa mãn: (xy+1)(x+y)=2^z
03-10-2021 - 14:58