Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Le Tuan Canhh

Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu :)
15-08-2022 - 21:35
  • hình ảnh
    Le Tuan Canhh

    Em rất cảm ơn sự quan tâm của anh, giờ em ổn rồi anh ạ :) Chỉ là thực hiện 2 mục tiêu cùng lúc nên đôi lúc em mệt và cân nhắc từ bỏ 1 trong 2


    16-08-2022 - 11:15