Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Minhcarnation

Mình đang học về tác động của nhóm lên tập hợp (group action) và Định lý Sylow ở trong sách Abstract Algebra - Dummit Foote. Mong có ai biết chỉ mình sắp thi được không ạ?
23-01-2023 - 15:30