Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

huytran08

May quá không phải thi cấp 3
24-05-2023 - 15:25
 • hình ảnh
  huytran08

  tình mình cũng thế mà,mình nhất mà có 15,6 điểm


  24-05-2023 - 21:09
 • hình ảnh
  huytran08

  mình thấy đề có khó lắm đâu,mình chỉ bỏ mỗi câu 3.2 thôi


  24-05-2023 - 21:13
 • hình ảnh
  huytran08

  đề tỉnh mình ở đây bạn xem thử tailieumoi.vn/tai-lieu/40025/de-thi-hsg-toan-9-cap-tinh-nam-2022-2023-so-gddt-bac-giang


  24-05-2023 - 21:15