Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

perfectstrong

Giờ mới đăng thì hơi trễ, cơ mà anh Thạch nhà chúng ta lên xe hoa rồi đấy mọi người https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154591683133815&set=a.10150657039328815.419381.647793814&type=3
06-11-2016 - 02:56
 • hình ảnh
  Near Ryuzaki

  còn mỗi thầy Thế thôi :))


  06-11-2016 - 13:57
 • hình ảnh
  perfectstrong

  Sao ai cũng nhắc tới thầy Thế nhỉ? Tội thầy chứ.


  07-11-2016 - 06:50
 • hình ảnh
  Zaraki

  :D Chúc mừng anh Thạch.


  07-11-2016 - 14:29