Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

perfectstrong

Giờ mới đăng thì hơi trễ, cơ mà anh Thạch nhà chúng ta lên xe hoa rồi đấy mọi người https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154591683133815&set=a.10150657039328815.419381.647793814&type=3
06-11-2016 - 02:56
 • hình ảnh
  Zaraki

  :D Chúc mừng anh Thạch.


  07-11-2016 - 14:29
 • hình ảnh
  Con meo con

  @Zaraki: dạo này bạn ở nc nào rồi ? :v harry phạm ?


  08-11-2016 - 22:32
 • hình ảnh
  Con meo con

  chúc mừng anh Thạch


  08-11-2016 - 22:33