Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Nxb

Bài review trên mathsci khẳng định cm của Mochizuki đúng https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=12775
01-05-2022 - 16:49
  • hình ảnh
    Nesbit

    Đọc bài blog và comments thì có vẻ như rất nhiều người không đồng tình với bài review, vì nó không address được một đống concerns đã được đưa ra trước đó. Câu chuyện có lẽ sẽ còn tiếp tục...


    05-05-2022 - 18:46