Đến nội dung


Hình ảnh

Điều lệ Các cuộc thi Marathon năm 2014


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 15 trả lời

#1 E. Galois

E. Galois

  Chú lùn thứ 8

 • Quản trị
 • 3795 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Nội
 • Sở thích:Toán và thơ

Đã gửi 10-07-2013 - 09:48

*
Phổ biến

DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC - VMF

------------------------


Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2013


ĐIỀU LỆ
Các cuộc thi giải toán Marathon năm 2014

 

Điều 1. Quy định chung
a. Các cuộc thi Giải toán Marathon năm 2014 bao gồm:

- Cuộc thi giải toán Marathon dành cho học sinh THCS năm 2014 (Mathematical Marathon for Secondary school 2014, viết tắt MSS 2014)

- Cuộc thi giải toán Marathon dành cho học sinh THPT năm 2014 (Mathematical Marathon for High school 2014, viết tắt MHS 2014)

- Cuộc thi giải toán Marathon dành cho học sinh THPT chuyên toán năm 2014 (Mathematical Marathon for Olympiad 2014, viết tắt MO 2014)

b. Cơ quan tổ chức: Diễn đàn toán học Việt Nam (Vietnam Mathematics Forum - VMF)

c. Kí hiệu: Kí hiệu $[x]$ trong Điều lệ này chỉ phần nguyên của số thập phân $x$.

 

Điều 2. Ban tổ chức, đối tượng tham dự, trọng tài

a. Ban tổ chức: BQT

b. Đối tượng tham gia:

- MSS 2014 dành cho tất cả các thành viên THCS.

- MHS2014 dành cho tất cả các thành viên THPT (không học lớp chuyên toán)

- MO 2014 dành cho tất cả các thành viên THPT học lớp chuyên toán.

- Mỗi học sinh tham gia được gọi là toán thủ. Mỗi toán thủ có 1 số báo danh (SBD).

c. Đăng kí tham gia

- Để đăng kí thi đấu là toán thủ phải tham gia đóng góp đề bài theo các chủ đề do BTC đưa ra. Trong thời gian đăng kí, mỗi tuần, BTC nêu ra một số chủ đề. Các toán thủ đóng góp đề theo chủ đề đó. Để đăng kí thành công, MSS cần 1 chủ đề/toán thủ, MHS cần 2 chủ đề/toán thủ, MO cần 1 chủ đề/toán thủ.

- Toán thủ nộp đề xong phải chờ đến cuối tuần đề BTC thẩm định đề, khi đề được chấp nhận, BTC sẽ cung cấp SBD cho toán thủ đó. Nếu đề không được chấp nhận, BTC báo cho toán thủ đó biết bằng cách hiện công khai đề thi đó và nói rõ tại sao lại không chấp nhận.

- Thời gian đăng kí: từ 08/2013 đến hết 12/2013

- Đăng kí tham gia MSS 2014 tại đây

- Đăng kí tham gia MHS 2014 tại đây

- Đăng kí tham gia MO 2014 tại đây

 

d. Trọng tài: 

(DỰ KIẾN) CD13, hxthanh, dark_templar, E.Galois

 

Điều 3. Phương thức thi đấu, cách tính điểm:

a. Phương thức thi đấu:

- Số trận đấu: có 10 trận đấu.

- Ở mỗi trận, BTC chọn 1 đề thi đấu. Đề thi được chọn là của toán thủ nào thì toán thủ đó gọi là toán thủ ra đề. Toán thủ ra đề không phải làm bài. (BTC đảm bảo nguyên tắc mỗi toán thủ chỉ được chọn đề nhiều nhất 1 lần ở mỗi nội dung).

- Các toán thủ còn lại tham gia giải đề thi đó để tính điểm. Điểm tích lũy được dùng để xếp hạng.

b. Luật Loại trực tiếp: 

- Sau mỗi trận, sẽ có một số toán thủ bị loại theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Tổng điểm tích lũy thấp hơn

+ Toán thủ bỏ nhiều trận đấu hơn

+ Số báo danh nhỏ hơn

- Số lượng toán thủ bị loại được tính theo công thức sau:

$$sbl(n) = \left[ n \times \frac{N-10}{55} + 0,5 \right]$$

Trong đó:

$sbl(n)$ là số toán thủ bị loại ở trận thứ $n$

$N$ là tổng số toán thủ tham gia thi đăng kí thi đấu.

- Toán thủ bị loại sẽ không đuợc thi đấu các trận còn lại.

c. Cách tính điểm:

Gọi
$t_{bd}$: là thời điểm bắt đầu trận đấu

$t_{lb1}$: là thời điểm có toán thủ đầu tiên làm bài đúng.

$t_{lb}$: là thời điểm post bài đúng của toán thủ làm bài

Các hiệu thời gian dưới đây tính theo đơn vị: g (giờ), làm tròn đến phần nguyên

* Gọi $D_{rd}$ là điểm của toán thủ ra đề:

$$D_{rd}= 4 \times \left (t_{lb1} - t_{bd} \right ) + 3\times n_{klb} + 2\times n_{mr} + d_{tl} + 15$$

Trong đó

$n_{klb}$ là số toán thủ không làm được bài

$n_{mr}$ là số mở rộng khác nhau của bài toán được nêu ra trong trận đấu (mỗi toán thủ có thể có nhiều mở rộng, nhưng $n_{mr}$ chỉ tính tổng số các mở rộng của tất cả các toán thủ, mở rộng giống nhau thì không tính)

$d_{tl}$ là điểm của phần thảo luận. Sau khi trận đấu kết thúc, các toán thủ nhận xét bài làm của nhau, mỗi một lần chỉ đúng lỗi sai của toán thủ khác, sẽ được 1 điểm thảo luận. Với mỗi lỗi sai, chỉ có nhận xét đúng đầu tiên được điểm. $d_{tl}$ là tổng số điểm thảo luận.

 

* Gọi $S$ là điểm của toán thủ làm bài.

$$S = \left [\frac{52 - \left (t_{lb} - t_{rd} \right )}{3} \right ]+3\times d+d_{mr}+d_{t}+d_{tl}$$

Trong đó:

$d$ là điểm bài làm theo thang điểm $10$. Trong trường hợp $d<3$ thì $S = d$

$d_{mr}$ là điểm cho phần mở rộng bài toán. Mỗi mở rộng hoặc tổng quát đúng của bài toán (kèm theo lời giải phần mở rộng đó) được $10$ điểm.

$d_t$ là điểm thưởng cho thí sinh giải được nhiều cách, cách giải có sáng tạo. Tổng điểm thưởng không vượt quá $10$ điểm.

- Ở mỗi trận, các toán thủ không làm bài sẽ được điểm phạt.

$$D_p=\left\{\begin{matrix}-1& \text{  khi  } S_{tl} \leq 5\\ -\left [\dfrac{S_{tl}}{10}  +0,5\right ]&\text{  khi  }S_{tl} > 5\end{matrix}\right.$$

Trong đó $S_{tl}$ là tổng điểm tích lũy tính

- Toán thủ làm bài mà làm sai hoàn toàn thì được $0$ điểm.

- Toán thủ tự sửa bài của mình sau khi trận đấu kết thúc sẽ bị $0$ điểm. Toán thủ tự ý sửa thảo luận của mình thì thảo luận đó không được tính điểm

 

Điều 4. Lịch thi đấu: Lịch thi đấu do Ban tổ chức sắp xếp.

 

Xem

Lịch thi đấu MSS

Lịch thi đấu MHS

Lịch thi đấu MO

 

 

Điều 5. Thể thức thi đấu đối với từng trận

a. Thời gian 1 trận đấu là 14 ngày. Cụ thể như sau

File gửi kèm  lich.png   36.1K   15 Số lần tải

b. Thể thức mỗi trận:

- BTC post đề 20h00 ngày thứ Sáu

- Các toán thủ post bài làm. BTC sẽ thiết kế để các toán thủ không nhìn thấy bài làm của nhau. Nếu sau khi post lời giải và chưa hết giờ thi đấu, toán thủ làm bài phát hiện ra lời giải của mình sai thì có thể post lời giải khác, lời giải trước đó sẽ không được tính. Hết giờ làm bài hồi 23h59 ngày Chủ Nhật.

- Các thành viên của diễn đàn không tham gia thi vẫn được post lời giải, nhưng sẽ không tính điểm

- Hết giờ, toán thủ ra đề post đáp án.

- Sau khi hết giờ, BTC làm hiện các bài làm. Các toán thủ nhận xét bài làm của nhau. 

- Trọng tài chấm điểm.

- Các toán thủ có thời gian để thắc mắc, khiếu nại với trọng tài

- BTC tổng kết điểm.

 

Điều 6. Quy định đề bài:

a. Hình thức:

- Đề bài được gõ $Latex$ rõ ràng.

- Đề bài phải có đáp án kèm theo.

b. Nôi dung

* Đối với MSS

- Mỗi bộ đề bao gồm 1 câu của THCS. Kiến thức dùng để giải bài không vượt quá kiến thức thi tuyển sinh vào 10. Nội dung các đề phải tuân theo thứ tự sau:
+ Tuần 1: Phương trình nghiệm nguyên, đồng dư, chia hết.

+ Tuần 2: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình đại số.

+ Tuần 3: Hình học

+ Tuần 4: Bất đẳng thức, cực trị hoặc toán rời rạc

- Đề bài không được ở dạng thách đố, cách giải ngặt ngèo thông qua những bổ đề quá khó, không copy nguyên văn từ đề thi tuyển sinh vào 10, Olympic hoặc HSG cấp tỉnh trở lên.

 

* Đối với MHS

- Mỗi bộ đề bao gồm 1 câu của THPT. Kiến thức dùng để giải bài không vượt quá kiến thức thi tuyển sinh ĐH. Nội dung các đề như sau:

+ Trận 1: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình đại số;

+ Trận 2: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng;

+ Trận 3: Phương trình lượng giác;

+ Trận 4: Tổ hợp, xác suất, số phức;

+ Trận 5: Ứng dụng của đạo hàm;

+ Trận 6: Thể tích khối đa diện hoặc khối tròn xoay.

+ Trận 7: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình mũ và logarit;

+ Trận 8: Tích phân;

+ Trận 9: Phương pháp tọa độ trong không gian;

+ Trận 10: Bất đẳng thức, cực trị.

- Đề bài không được ở dạng thách đố, cách giải ngặt ngèo thông qua những bổ đề quá khó, không copy nguyên văn từ đề thi ĐH của Bộ GD&ĐT, đề thi Olympic hoặc HSG cấp tỉnh trở lên.

 

* Đối với MO

- Mỗi bộ đề bao gồm 1 câu của THPT. Kiến thức dùng để giải bài không vượt quá kiến thức thi VMO. Nội dung các đề như sau:

+ Tuần 1: Số học

+ Tuần 2: Hình học

+ Tuần 3: Tổ hợp, rời rạc.

+ Tuần 4: Đa thức, phương trình hàm

+ Tuần 5: Bất đẳng thức, cực trị.

+ Tuần 6: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình đại số

- Đề bài không được copy nguyên văn từ đề thi Olympic hoặc HSG cấp tỉnh trở lên.

 

c. Chú ý: Toán thủ không nên copy đề bài từ một topic nào đó của VMF, không được post lại đề đã nộp ra topic mới dù cho đề có được chọn hay không.

 

Điều 7. Quy định về bài làm và nhận xét:

a) Bài làm:

- Hình thức bài làm của toán thủ làm bài phải bao gồm các nội dung sau:

+ Trích dẫn lại đề bài

+ Ghi rõ SBD (nếu là toán thủ đang thi đấu) hoặc ghi rõ: em không đăng kí, chỉ tham gia giải bài để học hỏi.

+ Bài làm.

- Bài làm phải được gõ công thức toán bằng LaTeX$, phải kèm hình vẽ (nếu cần)

 

b) Nhận xét.

Khi nhận xét, các toán thủ cần post các nhận xét của mình vào 1 post, tránh post nhiều bài cùng lúc khiến topic thi đấu quá nhiều post sẽ khiến topic đó load chậm.

 

Điều 8. Quảng cáo, truyền bá, xây dựng và đảm bảo công bằng cho cuộc thi:
- Mọi thành viên của VMF có trách nhiệm quảng cáo, truyền bá và xây dựng MHS, MO, MSS ngày càng sôi động, phấn đấu trở thành một giải vô địch làm toán trên VMF.

- Chỉ được quảng cáo về MHS, MO, MSS bằng cách giới thiệu trên các diễn đàn, blog, facebook và các phương tiện truyền thông khác về Điều lệ, Danh sách người chơi, Lịch thi đấu, kết quả các trận đấu.

- Đối với Đề thi đấu:

+ Chỉ được đăng tải đề thi đấu lên diễn đàn khác khi trận đấu đã kết thúc.
+ Nếu đăng đề thi lên blog, facebook, ... trước khi trận đấu kết thúc thì không được phép để người đọc phản hồi bằng cách giải đề thi.

- Mọi thành viên của VMF đều có trách nhiệm phát hiện các vi phạm và thông báo lại cho BTC.

 

Điều 9. Khen thưởng – kỉ luật

a) Khen thưởng.

Sau khi kết thúc mùa giải, BTC sẽ trao các giải thưởng với giá trị cụ thể như sau:

- Vô địch: 150.000VND

- Hạng nhì: 100.000VND

- Hạng ba: 50.000VND

- Toán thủ nhỏ tuổi xuất sắc nhất: 50.000VND. 

Toán thủ nhỏ tuổi xuất sắc nhất là toán thủ học lớp bé nhất trong các toán thủ xếp hạng từ thứ 4 đến thứ 10 sau trận cuối cùng. Trong trường hợp có nhiều người cùng học lớp bé, các toán thủ còn lại ở trận cuối sẽ cùng biểu quyết chọn toán thủ xuất sắc nhất.

- Hình thức thưởng: sách hoặc chuyển khoản.

b) Kỷ luật

- Toán thủ nào post đề bài ở diễn đàn khác để nhờ họ giải trước khi trận đấu kết thúc, có hành động phá hoại, gian lận sẽ bị loại khỏi giải đấu.

 

- Toán thủ nào spam, chém gió trong topic thi đấu sẽ không tính điểm trận đấu đó và cấm thi đấu trận tiếp theo, đồng thời bị nhắc nhở theo quy định của diễn đàn.

 

- Toán thủ nào có hành vi khiếm nhã, khinh thường, lăng mạ các toán thủ khác, ... sẽ bị hủy kết quả trận đang đấu, cấm thi đấu 3 trận liên tiếp sau đó, đồng thời bị nhắc nhở theo quy định của diễn đàn.

 

- Thành viên không tham gia thi đấu nhưng vi phạm các mục trên, sẽ bị treo nick 6 tháng. Thành viên không đăng kí mà tham gia giải bài nhưng không nói rõ là không đăng kí, sẽ bị tính là spam.

 

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

- Điều lệ này được trưng cầu dân ý ở VMF và được chỉnh sửa dần cho phù hợp với thực tế

- Điều lệ này được chỉnh sửa lần cuối vào 21h05 Ngày 5/02/2014 để bổ sung quy định về bài làm


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi E. Galois: 05-02-2014 - 21:03
bổ sung quy định về bài làm

1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.


#2 nghiemthanhbach

nghiemthanhbach

  $\sqrt{MF}'s\;friend$

 • Thành viên
 • 1056 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:PTNK
 • Sở thích:Ai chơi lmht không :)

Đã gửi 11-01-2014 - 20:49

uổng thế em, anh thấy em rất tiềm năng mà!!! :angry:  :angry:  :(

Sao đến thứ bảy rồi mà MHS chưa chấm vậy các trọng tài? :(

Thanks

Nhưng sao các trọng tài vẫn chưa chấm điểm, ít nhất cũng phải cho biết trận 1 ra sao chứ =))#3 E. Galois

E. Galois

  Chú lùn thứ 8

 • Quản trị
 • 3795 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Nội
 • Sở thích:Toán và thơ

Đã gửi 11-01-2014 - 21:26

 

 

Điều 5. Thể thức thi đấu đối với từng trận

a. Thời gian 1 trận đấu là 14 ngày. Cụ thể như sau

attachicon.giflich.png

b. Thể thức mỗi trận:

- BTC post đề 20h00 ngày thứ Sáu

- Các toán thủ post bài làm. BTC sẽ thiết kế để các toán thủ không nhìn thấy bài làm của nhau. Nếu sau khi post lời giải và chưa hết giờ thi đấu, toán thủ làm bài phát hiện ra lời giải của mình sai thì có thể post lời giải khác, lời giải trước đó sẽ không được tính. Hết giờ làm bài hồi 23h59 ngày Chủ Nhật.

- Các thành viên của diễn đàn không tham gia thi vẫn được post lời giải, nhưng sẽ không tính điểm

- Hết giờ, toán thủ ra đề post đáp án.

- Sau khi hết giờ, BTC làm hiện các bài làm. Các toán thủ nhận xét bài làm của nhau. 

- Trọng tài chấm điểm.

- Các toán thủ có thời gian để thắc mắc, khiếu nại với trọng tài

- BTC tổng kết điểm.

 

 

 

Có nhiều toán thủ chưa hiểu về thời gian thi đấu. Để giúp các toán thủ dễ hình dung, BTC sửa lại điều lệ như trên

 

Ngoài ra, cũng bổ sung Điều 3 như sau

 

- Toán thủ tự sửa bài của mình sau khi trận đấu kết thúc sẽ bị $0$ điểm. Toán thủ tự ý sửa thảo luận của mình thì thảo luận đó không được tính điểm


1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.


#4 E. Galois

E. Galois

  Chú lùn thứ 8

 • Quản trị
 • 3795 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Nội
 • Sở thích:Toán và thơ

Đã gửi 15-01-2014 - 21:55

 

* Gọi $D_{rd}$ là điểm của toán thủ ra đề:

$$D_{rd}= 4 \times \left (t_{lb1} - t_{bd} \right ) + 3\times n_{klb} + 2\times n_{mr} + d_{tl} + 15$$

 

 

BTC đã điều chỉnh điểm của toán thủ ra đề


1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.


#5 gk25dtm

gk25dtm

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 37 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 19-01-2014 - 20:56

MO chậm lịch trận 1 

liệu sẽ đốt bớt giai đoạn của trận này hay là dồn lịch các trận sau ạ ?#6 Super Fields

Super Fields

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 526 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-01-2014 - 11:53

* Gọi $D_{rd}$ là điểm của toán thủ ra đề:

$$D_{rd}= 4 \times \left (t_{lb1} - t_{bd} \right ) + 3\times n_{klb} + 2\times n_{mr} + d_{tl} + 15$$

 Sao lại nhân nhiều thế ạ.. $\Rightarrow$ $D_{rd}$ cũng tăng nhiều. Ví dụ như bác Jinbe  sau trận $1$ mà đã có tận $125$ điểm. Mặc dù không ham giải thưởng hay vị trí xếp hạng, nhưng như vậy thì hơi nặng cho các thí sinh còn lại. Hì! :wub: .  


$\dagger$God made the integers, and else is the work of man.$\dagger$


$\boxed{\textrm{My Blog}}$


#7 letankhang

letankhang

  $\sqrt{MF}'s$ $member$

 • Thành viên
 • 1079 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:$\sqrt{MF}$
 • Sở thích:$Maths$

Đã gửi 25-01-2014 - 12:33

 

DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC - VMF

------------------------


Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2013


ĐIỀU LỆ
Các cuộc thi giải toán Marathon năm 2014

 

c. Cách tính điểm:

Gọi
$t_{bd}$: là thời điểm bắt đầu trận đấu

$t_{lb1}$: là thời điểm có toán thủ đầu tiên làm bài đúng.

$t_{lb}$: là thời điểm post bài đúng của toán thủ làm bài

Các hiệu thời gian dưới đây tính theo đơn vị: g (giờ), làm tròn đến phần nguyên

* Gọi $D_{rd}$ là điểm của toán thủ ra đề:

$$D_{rd}= 4 \times \left (t_{lb1} - t_{bd} \right ) + 3\times n_{klb} + 2\times n_{mr} + d_{tl} + 15$$

Trong đó

$n_{klb}$ là số toán thủ không làm được bài

$n_{mr}$ là số mở rộng khác nhau của bài toán được nêu ra trong trận đấu (mỗi toán thủ có thể có nhiều mở rộng, nhưng $n_{mr}$ chỉ tính tổng số các mở rộng của tất cả các toán thủ, mở rộng giống nhau thì không tính)

$d_{tl}$ là điểm của phần thảo luận. Sau khi trận đấu kết thúc, các toán thủ nhận xét bài làm của nhau, mỗi một lần chỉ đúng lỗi sai của toán thủ khác, sẽ được 1 điểm thảo luận. Với mỗi lỗi sai, chỉ có nhận xét đúng đầu tiên được điểm. $d_{tl}$ là tổng số điểm thảo luận.

 

* Gọi $S$ là điểm của toán thủ làm bài.

$$S = \left [\frac{52 - \left (t_{lb} - t_{rd} \right )}{3} \right ]+3\times d+d_{mr}+d_{t}+d_{tl}$$

Trong đó:

$d$ là điểm bài làm theo thang điểm $10$. Trong trường hợp $d<3$ thì $S = d$

$d_{mr}$ là điểm cho phần mở rộng bài toán. Mỗi mở rộng hoặc tổng quát đúng của bài toán (kèm theo lời giải phần mở rộng đó) được $10$ điểm.

$d_t$ là điểm thưởng cho thí sinh giải được nhiều cách, cách giải có sáng tạo. Tổng điểm thưởng không vượt quá $10$ điểm.

- Ở mỗi trận, các toán thủ không làm bài sẽ được điểm phạt.

$$D_p=\left\{\begin{matrix}-1& \text{  khi  } S_{tl} \leq 5\\ -\left [\dfrac{S_{tl}}{10}  +0,5\right ]&\text{  khi  }S_{tl} > 5\end{matrix}\right.$$

Trong đó $S_{tl}$ là tổng điểm tích lũy tính

- Toán thủ làm bài mà làm sai hoàn toàn thì được $0$ điểm.

- Toán thủ tự sửa bài của mình sau khi trận đấu kết thúc sẽ bị $0$ điểm. Toán thủ tự ý sửa thảo luận của mình thì thảo luận đó không được tính điểm

 

Em nghĩ rằng khi đã có quy định chấm điểm dựa trên khoảng thời gian nộp bài, thì BQT phải đưa đề đúng thời gian đã công bố. Chứ post đề quá trễ sẽ khiến nhiều bạn hiểu lầm và offl diễn đàn đến tận hôm sau mới biết được đề, em thấy vậy thật bất công cho nhiều người quá :(

Em chỉ đóng góp ý kiến như vậy thôi ạ ! Mong BQT xem xét dùm ! :(


        :oto:   :nav:  :wub:  $\mathfrak Lê $ $\mathfrak Tấn $ $\mathfrak Khang $ $\mathfrak tự$ $\mathfrak hào $ $\mathfrak là $ $\mathfrak thành $ $\mathfrak viên $ $\mathfrak VMF $  :wub:   :nav:  :oto:            

  $\textbf{Khi đọc một quyển sách; tôi chỉ ráng tìm cái hay của nó chứ không phải cái dở của nó.}$

 

 


#8 nghiemthanhbach

nghiemthanhbach

  $\sqrt{MF}'s\;friend$

 • Thành viên
 • 1056 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:PTNK
 • Sở thích:Ai chơi lmht không :)

Đã gửi 25-01-2014 - 19:23

Em nghĩ rằng khi đã có quy định chấm điểm dựa trên khoảng thời gian nộp bài, thì BQT phải đưa đề đúng thời gian đã công bố. Chứ post đề quá trễ sẽ khiến nhiều bạn hiểu lầm và offl diễn đàn đến tận hôm sau mới biết được đề, em thấy vậy thật bất công cho nhiều người quá :(

Em chỉ đóng góp ý kiến như vậy thôi ạ ! Mong BQT xem xét dùm ! :(

Đã trễ thì xe dịch nửa đến 1 tiếng thôi, đằng này lại tới 11h mới post thì đa phần đi ngủ hết rồi

:ohmy:  :ohmy:  :wacko:  :wacko:  :wacko:  :wacko:  :(  :(  :(

Bất công quá, 12 tiếng sau mới lấy được cái đề  :unsure:  :unsure:#9 Niels Henrik Abel edu1998

Niels Henrik Abel edu1998

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 25 Bài viết
 • Giới tính:Nữ

Đã gửi 03-02-2014 - 19:03

Thưa thầy! Điểm tích lũy được tính thế nào ạ!


Hãy nắm thật chặt, đừng bao giờ buông tay!


#10 E. Galois

E. Galois

  Chú lùn thứ 8

 • Quản trị
 • 3795 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Nội
 • Sở thích:Toán và thơ

Đã gửi 03-02-2014 - 22:55

Điểm tích lũy là tổng điểm các trận


1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.


#11 E. Galois

E. Galois

  Chú lùn thứ 8

 • Quản trị
 • 3795 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Nội
 • Sở thích:Toán và thơ

Đã gửi 05-02-2014 - 21:05

 

Điều 7. Quy định về bài làm và nhận xét:

a) Bài làm:

- Hình thức bài làm của toán thủ làm bài phải bao gồm các nội dung sau:

+ Trích dẫn lại đề bài

+ Ghi rõ SBD (nếu là toán thủ đang thi đấu) hoặc ghi rõ: em không đăng kí, chỉ tham gia giải bài để học hỏi.

+ Bài làm.

- Bài làm phải được gõ công thức toán bằng LaTeX$, phải kèm hình vẽ (nếu cần)

 

b) Nhận xét.

Khi nhận xét, các toán thủ cần post các nhận xét của mình vào 1 post, tránh post nhiều bài cùng lúc khiến topic thi đấu quá nhiều post sẽ khiến topic đó load chậm.

 

 

Điều 9. Khen thưởng – kỉ luật

b) Kỷ luật

- Thành viên không tham gia thi đấu nhưng vi phạm các mục trên, sẽ bị treo nick 6 tháng. Thành viên không đăng kí mà tham gia giải bài nhưng không nói rõ là không đăng kí, sẽ bị tính là spam.

 

 

 

Điều lệ vừa được bổ sung, sẽ áp dụng từ trận 3


1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.


#12 canhhoang30011999

canhhoang30011999

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 634 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1K43 THPT chuyên Phan Bội Châu
 • Sở thích:toán

Đã gửi 13-02-2014 - 21:49

 

DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC - VMF

------------------------


Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2013


ĐIỀU LỆ
Các cuộc thi giải toán Marathon năm 2014

 

Điều 1. Quy định chung
a. Các cuộc thi Giải toán Marathon năm 2014 bao gồm:

- Cuộc thi giải toán Marathon dành cho học sinh THCS năm 2014 (Mathematical Marathon for Secondary school 2014, viết tắt MSS 2014)

- Cuộc thi giải toán Marathon dành cho học sinh THPT năm 2014 (Mathematical Marathon for High school 2014, viết tắt MHS 2014)

- Cuộc thi giải toán Marathon dành cho học sinh THPT chuyên toán năm 2014 (Mathematical Marathon for Olympiad 2014, viết tắt MO 2014)

b. Cơ quan tổ chức: Diễn đàn toán học Việt Nam (Vietnam Mathematics Forum - VMF)

c. Kí hiệu: Kí hiệu $[x]$ trong Điều lệ này chỉ phần nguyên của số thập phân $x$.

 

Điều 2. Ban tổ chức, đối tượng tham dự, trọng tài

a. Ban tổ chức: BQT

b. Đối tượng tham gia:

- MSS 2014 dành cho tất cả các thành viên THCS.

- MHS2014 dành cho tất cả các thành viên THPT (không học lớp chuyên toán)

- MO 2014 dành cho tất cả các thành viên THPT học lớp chuyên toán.

- Mỗi học sinh tham gia được gọi là toán thủ. Mỗi toán thủ có 1 số báo danh (SBD).

c. Đăng kí tham gia

- Để đăng kí thi đấu là toán thủ phải tham gia đóng góp đề bài theo các chủ đề do BTC đưa ra. Trong thời gian đăng kí, mỗi tuần, BTC nêu ra một số chủ đề. Các toán thủ đóng góp đề theo chủ đề đó. Để đăng kí thành công, MSS cần 1 chủ đề/toán thủ, MHS cần 2 chủ đề/toán thủ, MO cần 1 chủ đề/toán thủ.

- Toán thủ nộp đề xong phải chờ đến cuối tuần đề BTC thẩm định đề, khi đề được chấp nhận, BTC sẽ cung cấp SBD cho toán thủ đó. Nếu đề không được chấp nhận, BTC báo cho toán thủ đó biết bằng cách hiện công khai đề thi đó và nói rõ tại sao lại không chấp nhận.

- Thời gian đăng kí: từ 08/2013 đến hết 12/2013

- Đăng kí tham gia MSS 2014 tại đây

- Đăng kí tham gia MHS 2014 tại đây

- Đăng kí tham gia MO 2014 tại đây

 

d. Trọng tài: 

(DỰ KIẾN) CD13, hxthanh, dark_templar, E.Galois

 

Điều 3. Phương thức thi đấu, cách tính điểm:

a. Phương thức thi đấu:

- Số trận đấu: có 10 trận đấu.

- Ở mỗi trận, BTC chọn 1 đề thi đấu. Đề thi được chọn là của toán thủ nào thì toán thủ đó gọi là toán thủ ra đề. Toán thủ ra đề không phải làm bài. (BTC đảm bảo nguyên tắc mỗi toán thủ chỉ được chọn đề nhiều nhất 1 lần ở mỗi nội dung).

- Các toán thủ còn lại tham gia giải đề thi đó để tính điểm. Điểm tích lũy được dùng để xếp hạng.

b. Luật Loại trực tiếp: 

- Sau mỗi trận, sẽ có một số toán thủ bị loại theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Tổng điểm tích lũy thấp hơn

+ Toán thủ bỏ nhiều trận đấu hơn

+ Số báo danh nhỏ hơn

- Số lượng toán thủ bị loại được tính theo công thức sau:

$$sbl(n) = \left[ n \times \frac{N-10}{55} + 0,5 \right]$$

Trong đó:

$sbl(n)$ là số toán thủ bị loại ở trận thứ $n$

$N$ là tổng số toán thủ tham gia thi đăng kí thi đấu.

- Toán thủ bị loại sẽ không đuợc thi đấu các trận còn lại.

c. Cách tính điểm:

Gọi
$t_{bd}$: là thời điểm bắt đầu trận đấu

$t_{lb1}$: là thời điểm có toán thủ đầu tiên làm bài đúng.

$t_{lb}$: là thời điểm post bài đúng của toán thủ làm bài

Các hiệu thời gian dưới đây tính theo đơn vị: g (giờ), làm tròn đến phần nguyên

* Gọi $D_{rd}$ là điểm của toán thủ ra đề:

$$D_{rd}= 4 \times \left (t_{lb1} - t_{bd} \right ) + 3\times n_{klb} + 2\times n_{mr} + d_{tl} + 15$$

Trong đó

$n_{klb}$ là số toán thủ không làm được bài

$n_{mr}$ là số mở rộng khác nhau của bài toán được nêu ra trong trận đấu (mỗi toán thủ có thể có nhiều mở rộng, nhưng $n_{mr}$ chỉ tính tổng số các mở rộng của tất cả các toán thủ, mở rộng giống nhau thì không tính)

$d_{tl}$ là điểm của phần thảo luận. Sau khi trận đấu kết thúc, các toán thủ nhận xét bài làm của nhau, mỗi một lần chỉ đúng lỗi sai của toán thủ khác, sẽ được 1 điểm thảo luận. Với mỗi lỗi sai, chỉ có nhận xét đúng đầu tiên được điểm. $d_{tl}$ là tổng số điểm thảo luận.

 

* Gọi $S$ là điểm của toán thủ làm bài.

$$S = \left [\frac{52 - \left (t_{lb} - t_{rd} \right )}{3} \right ]+3\times d+d_{mr}+d_{t}+d_{tl}$$

Trong đó:

$d$ là điểm bài làm theo thang điểm $10$. Trong trường hợp $d<3$ thì $S = d$

$d_{mr}$ là điểm cho phần mở rộng bài toán. Mỗi mở rộng hoặc tổng quát đúng của bài toán (kèm theo lời giải phần mở rộng đó) được $10$ điểm.

$d_t$ là điểm thưởng cho thí sinh giải được nhiều cách, cách giải có sáng tạo. Tổng điểm thưởng không vượt quá $10$ điểm.

- Ở mỗi trận, các toán thủ không làm bài sẽ được điểm phạt.

$$D_p=\left\{\begin{matrix}-1& \text{  khi  } S_{tl} \leq 5\\ -\left [\dfrac{S_{tl}}{10}  +0,5\right ]&\text{  khi  }S_{tl} > 5\end{matrix}\right.$$

Trong đó $S_{tl}$ là tổng điểm tích lũy tính

- Toán thủ làm bài mà làm sai hoàn toàn thì được $0$ điểm.

- Toán thủ tự sửa bài của mình sau khi trận đấu kết thúc sẽ bị $0$ điểm. Toán thủ tự ý sửa thảo luận của mình thì thảo luận đó không được tính điểm

 

Điều 4. Lịch thi đấu: Lịch thi đấu do Ban tổ chức sắp xếp.

 

Xem

Lịch thi đấu MSS

Lịch thi đấu MHS

Lịch thi đấu MO

 

 

Điều 5. Thể thức thi đấu đối với từng trận

a. Thời gian 1 trận đấu là 14 ngày. Cụ thể như sau

attachicon.giflich.png

b. Thể thức mỗi trận:

- BTC post đề 20h00 ngày thứ Sáu

- Các toán thủ post bài làm. BTC sẽ thiết kế để các toán thủ không nhìn thấy bài làm của nhau. Nếu sau khi post lời giải và chưa hết giờ thi đấu, toán thủ làm bài phát hiện ra lời giải của mình sai thì có thể post lời giải khác, lời giải trước đó sẽ không được tính. Hết giờ làm bài hồi 23h59 ngày Chủ Nhật.

- Các thành viên của diễn đàn không tham gia thi vẫn được post lời giải, nhưng sẽ không tính điểm

- Hết giờ, toán thủ ra đề post đáp án.

- Sau khi hết giờ, BTC làm hiện các bài làm. Các toán thủ nhận xét bài làm của nhau. 

- Trọng tài chấm điểm.

- Các toán thủ có thời gian để thắc mắc, khiếu nại với trọng tài

- BTC tổng kết điểm.

 

Điều 6. Quy định đề bài:

a. Hình thức:

- Đề bài được gõ $Latex$ rõ ràng.

- Đề bài phải có đáp án kèm theo.

b. Nôi dung

* Đối với MSS

- Mỗi bộ đề bao gồm 1 câu của THCS. Kiến thức dùng để giải bài không vượt quá kiến thức thi tuyển sinh vào 10. Nội dung các đề phải tuân theo thứ tự sau:
+ Tuần 1: Phương trình nghiệm nguyên, đồng dư, chia hết.

+ Tuần 2: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình đại số.

+ Tuần 3: Hình học

+ Tuần 4: Bất đẳng thức, cực trị hoặc toán rời rạc

- Đề bài không được ở dạng thách đố, cách giải ngặt ngèo thông qua những bổ đề quá khó, không copy nguyên văn từ đề thi tuyển sinh vào 10, Olympic hoặc HSG cấp tỉnh trở lên.

 

* Đối với MHS

- Mỗi bộ đề bao gồm 1 câu của THPT. Kiến thức dùng để giải bài không vượt quá kiến thức thi tuyển sinh ĐH. Nội dung các đề như sau:

+ Trận 1: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình đại số;

+ Trận 2: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng;

+ Trận 3: Phương trình lượng giác;

+ Trận 4: Tổ hợp, xác suất, số phức;

+ Trận 5: Ứng dụng của đạo hàm;

+ Trận 6: Thể tích khối đa diện hoặc khối tròn xoay.

+ Trận 7: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình mũ và logarit;

+ Trận 8: Tích phân;

+ Trận 9: Phương pháp tọa độ trong không gian;

+ Trận 10: Bất đẳng thức, cực trị.

- Đề bài không được ở dạng thách đố, cách giải ngặt ngèo thông qua những bổ đề quá khó, không copy nguyên văn từ đề thi ĐH của Bộ GD&ĐT, đề thi Olympic hoặc HSG cấp tỉnh trở lên.

 

* Đối với MO

- Mỗi bộ đề bao gồm 1 câu của THPT. Kiến thức dùng để giải bài không vượt quá kiến thức thi VMO. Nội dung các đề như sau:

+ Tuần 1: Số học

+ Tuần 2: Hình học

+ Tuần 3: Tổ hợp, rời rạc.

+ Tuần 4: Đa thức, phương trình hàm

+ Tuần 5: Bất đẳng thức, cực trị.

+ Tuần 6: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình đại số

- Đề bài không được copy nguyên văn từ đề thi Olympic hoặc HSG cấp tỉnh trở lên.

 

c. Chú ý: Toán thủ không nên copy đề bài từ một topic nào đó của VMF, không được post lại đề đã nộp ra topic mới dù cho đề có được chọn hay không.

 

Điều 7. Quy định về bài làm và nhận xét:

a) Bài làm:

- Hình thức bài làm của toán thủ làm bài phải bao gồm các nội dung sau:

+ Trích dẫn lại đề bài

+ Ghi rõ SBD (nếu là toán thủ đang thi đấu) hoặc ghi rõ: em không đăng kí, chỉ tham gia giải bài để học hỏi.

+ Bài làm.

- Bài làm phải được gõ công thức toán bằng LaTeX$, phải kèm hình vẽ (nếu cần)

 

b) Nhận xét.

Khi nhận xét, các toán thủ cần post các nhận xét của mình vào 1 post, tránh post nhiều bài cùng lúc khiến topic thi đấu quá nhiều post sẽ khiến topic đó load chậm.

 

Điều 8. Quảng cáo, truyền bá, xây dựng và đảm bảo công bằng cho cuộc thi:
- Mọi thành viên của VMF có trách nhiệm quảng cáo, truyền bá và xây dựng MHS, MO, MSS ngày càng sôi động, phấn đấu trở thành một giải vô địch làm toán trên VMF.

- Chỉ được quảng cáo về MHS, MO, MSS bằng cách giới thiệu trên các diễn đàn, blog, facebook và các phương tiện truyền thông khác về Điều lệ, Danh sách người chơi, Lịch thi đấu, kết quả các trận đấu.

- Đối với Đề thi đấu:

+ Chỉ được đăng tải đề thi đấu lên diễn đàn khác khi trận đấu đã kết thúc.
+ Nếu đăng đề thi lên blog, facebook, ... trước khi trận đấu kết thúc thì không được phép để người đọc phản hồi bằng cách giải đề thi.

- Mọi thành viên của VMF đều có trách nhiệm phát hiện các vi phạm và thông báo lại cho BTC.

 

Điều 9. Khen thưởng – kỉ luật

a) Khen thưởng.

Sau khi kết thúc mùa giải, BTC sẽ trao các giải thưởng với giá trị cụ thể như sau:

- Vô địch: 150.000VND

- Hạng nhì: 100.000VND

- Hạng ba: 50.000VND

- Toán thủ nhỏ tuổi xuất sắc nhất: 50.000VND. 

Toán thủ nhỏ tuổi xuất sắc nhất là toán thủ học lớp bé nhất trong các toán thủ xếp hạng từ thứ 4 đến thứ 10 sau trận cuối cùng. Trong trường hợp có nhiều người cùng học lớp bé, các toán thủ còn lại ở trận cuối sẽ cùng biểu quyết chọn toán thủ xuất sắc nhất.

- Hình thức thưởng: sách hoặc chuyển khoản.

b) Kỷ luật

- Toán thủ nào post đề bài ở diễn đàn khác để nhờ họ giải trước khi trận đấu kết thúc, có hành động phá hoại, gian lận sẽ bị loại khỏi giải đấu.

 

- Toán thủ nào spam, chém gió trong topic thi đấu sẽ không tính điểm trận đấu đó và cấm thi đấu trận tiếp theo, đồng thời bị nhắc nhở theo quy định của diễn đàn.

 

- Toán thủ nào có hành vi khiếm nhã, khinh thường, lăng mạ các toán thủ khác, ... sẽ bị hủy kết quả trận đang đấu, cấm thi đấu 3 trận liên tiếp sau đó, đồng thời bị nhắc nhở theo quy định của diễn đàn.

 

- Thành viên không tham gia thi đấu nhưng vi phạm các mục trên, sẽ bị treo nick 6 tháng. Thành viên không đăng kí mà tham gia giải bài nhưng không nói rõ là không đăng kí, sẽ bị tính là spam.

 

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

- Điều lệ này được trưng cầu dân ý ở VMF và được chỉnh sửa dần cho phù hợp với thực tế

- Điều lệ này được chỉnh sửa lần cuối vào 21h05 Ngày 5/02/2014 để bổ sung quy định về bài làm

 

thưa thầy nếu đầu tiên em gửi bài làm rồi sau đó em gửi bài mở rộng thì thời gian tính từ lúc nào ạ#13 huukhangvn

huukhangvn

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 103 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:nhà của tui
 • Sở thích:nói chung là có

Đã gửi 01-03-2014 - 06:52

Thưa thầy vậy là kết quả trận 3 mms sẽ bị huỷ ạ?#14 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Điều hành viên THPT
 • 2291 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Sở thích:...

Đã gửi 26-04-2014 - 19:43

 

c. Cách tính điểm:

Gọi
$t_{bd}$: là thời điểm bắt đầu trận đấu

$t_{lb1}$: là thời điểm có toán thủ đầu tiên làm bài đúng.

$t_{lb}$: là thời điểm post bài đúng của toán thủ làm bài

Các hiệu thời gian dưới đây tính theo đơn vị: g (giờ), làm tròn đến phần nguyên

* Gọi $D_{rd}$ là điểm của toán thủ ra đề:

$$D_{rd}= 4 \times \left (t_{lb1} - t_{bd} \right ) + 3\times n_{klb} + 2\times n_{mr} + d_{tl} + 15$$

Trong đó

$n_{klb}$ là số toán thủ không làm được bài

$n_{mr}$ là số mở rộng khác nhau của bài toán được nêu ra trong trận đấu (mỗi toán thủ có thể có nhiều mở rộng, nhưng $n_{mr}$ chỉ tính tổng số các mở rộng của tất cả các toán thủ, mở rộng giống nhau thì không tính)

$d_{tl}$ là điểm của phần thảo luận. Sau khi trận đấu kết thúc, các toán thủ nhận xét bài làm của nhau, mỗi một lần chỉ đúng lỗi sai của toán thủ khác, sẽ được 1 điểm thảo luận. Với mỗi lỗi sai, chỉ có nhận xét đúng đầu tiên được điểm. $d_{tl}$ là tổng số điểm thảo luận.

 

 

$t_{lb1}$: là thời điểm có toán thủ đầu tiên làm bài đúng. Cho em hỏi toán thủ đó là người ra đề thì có tính không ạ. 
Mong là không :)#15 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Điều hành viên THPT
 • 2291 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Sở thích:...

Đã gửi 26-04-2014 - 20:28

 

 

 

* Gọi $S$ là điểm của toán thủ làm bài.

$$S = \left [\frac{52 - \left (t_{lb} - t_{rd} \right )}{3} \right ]+3\times d+d_{mr}+d_{t}+d_{tl}$$

 

$t_{rd}$ là thời điểm người ra đề post đáp án à thầy.

Cái này chưa có chú thích#16 angleofdarkness

angleofdarkness

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 246 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo
 • Đến từ:K48 chuyên toán - THPT chuyên ĐHSP Hà Nội.

Đã gửi 27-04-2014 - 11:08

$t_{lb1}$: là thời điểm có toán thủ đầu tiên làm bài đúng. Cho em hỏi toán thủ đó là người ra đề thì có tính không ạ. 
Mong là không :)

 

Không, bài làm của toán thủ ra đề là đáp án chứ không phải bài tham gia như các toán thủ khác.


1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh