Đến nội dung

Hình ảnh

tìm giới hạn $\lim_{x\rightarrow 0}\left ( \frac{e^{sin 2x}-1-2x}{x^{2}} \right )$

- - - - - giới hạn lim

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
nguyetngo550

nguyetngo550

    Lính mới

  • Thành viên mới
  • 1 Bài viết

giải dùm e bài này với ạ 

 $\lim_{x\rightarrow 0}\left ( \frac{e^{sin 2x}-1-2x}{x^{2}} \right )$#2
Thegooobs

Thegooobs

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 72 Bài viết

giải dùm e bài này với ạ 

 $\lim_{x\rightarrow 0}\left ( \frac{e^{sin 2x}-1-2x}{x^{2}} \right )$

Đây là dạng $\frac{0}{0}$ tại $x = 0$

Nhận thấy trên tử là hiệu 2 hàm tương đương nhau do vậy không thế tương đương được nên ta áp dụng quy tắc $\text{L'Hospital}$ được:

$$\lim_{x \to 0}\dfrac{e^{\sin(2x)}-1-2x}{x^2}=\lim_{x \to 0}\dfrac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^{\sin(2x)}-1-2x)}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2)}=\lim_{x \to 0}\dfrac{2\cdot e^{\sin(2x)}\cdot \cos(2x)-2}{2x}=\lim_{x \to 0}\dfrac{e^{\sin(2x)}\cdot \cos(2x)-1}{x}$$

Tới đây ta không sử dụng quy tắc $\text{L'Hospital}$ nữa (mặc dù hoàn toàn được và sẽ gọn hơn cách dưới đây) ta sẽ sử dụng hàm tương đương cụ thể là vô cùng bé tương đương.

Đâu tiên viết lại 

$$e^{\sin(2x)}\cdot \cos(2x)-1=\cos(2x)\cdot (e^{\sin(2x)}-1)+\cos(2x)-1$$

Sử dụng các cặp tương đương:

$$e^u -1\sim u \ \ \text{và} \ \ 1-\cos(u)\sim \dfrac{u^2}{2}$$

Kết hợp định lí

Định lý

Nếu $\lim_{x \to a}f(x)= \ell \ne 0$ và $g(x) \stackrel{x \to a}{\sim}\overline{g}(x)$ thì $f(x)\cdot g(x) \stackrel{x \to a}{\sim} \ell \cdot \overline{g}(x)$

Ta được

$$\cos(2x)\cdot (e^{\sin(2x)}-1) \stackrel{x \to 0}{\sim} 1\cdot 2x=2x$$

và 

$$ \cos(2x)-1 \stackrel{x \to 0}{\sim} -2x^2$$

Vì $-2x^2 \stackrel{x \to 0}{=} o(2x)$ nên

$$e^{\sin(2x)}\cdot \cos(2x)-1=\cos(2x)\cdot (e^{\sin(2x)} -1)+\cos(2x)-1 \stackrel{x \to 0}{\sim} 2x -2x^2 \stackrel{x \to 0}{\sim} 2x$$

Vậy 

$$\lim_{x \to 0}\dfrac{e^{\sin(2x)}\cdot \cos(2x) -1}{x}=\lim_{x \to 0}\dfrac{2x}{x}=2$$

Vậy đáp án cho giới hạn ban đầu là $2$


$$ \text{NDMTvĐA} \ \ f \sim g \Leftrightarrow g \sim f$$


Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: giới hạn, lim

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh