Đến nội dung


Hình ảnh

gõ thử latex


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 39 trả lời

#21 HikiNeet

HikiNeet

  Binh nhì

 • Thành viên mới
 • 12 Bài viết

Đã gửi 09-06-2021 - 23:00

$\frac{a}{b}$#22 HikiNeet

HikiNeet

  Binh nhì

 • Thành viên mới
 • 12 Bài viết

Đã gửi 09-06-2021 - 23:02

$\dfrac{a}{b}$#23 leosnapard

leosnapard

  Binh nhì

 • Thành viên mới
 • 11 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Sở thích:Bóng rổ, ngủ, osu, đọc sách

Đã gửi 09-06-2021 - 23:49

làm sao để tách các chữ cái ra khi gõ LaTex nhỉ?#24 thh1

thh1

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 5 Bài viết

Đã gửi 31-08-2021 - 10:47

$f(x^{2})+f(y^{2})=(x-y)(f(x)+f(y))$#25 vancongnam

vancongnam

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 0 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 31-08-2021 - 15:03

$\mathbb{N}$#26 Serine

Serine

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 86 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 04-09-2021 - 16:59

$\sin \text{sin}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Serine: 04-09-2021 - 17:03


#27 thh2

thh2

  Binh nhì

 • Thành viên mới
 • 14 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tp.HCM

Đã gửi 23-09-2021 - 15:21

Gọi các phần tử của M là $a_1 \rightarrow a_{22222}.Gistnti50tpconM_i (1 \le i \le 50)thomãn3yêucutrên.Tađếmscáchchn2tpM_i, M_j (i \neq j)kèmtheo1phnta_kthucM_i \cap M_j.Giscáchchnnàylà

S$.

C250

cách chọn 2 tập Mi,Mj(ij)22 cách chọn phần tử ak thuộc MiMj

.

S=22.C250=26950

.

 

Mặt khác, giả sử ai

thuộc $r_i ( \forall 1 \le i \le 22222)tpM_j.KhiđódCMđưc

$\sum_{i=1}^{22222}r_i= \sum_{i=1}^{50} |M_i|=50.1111=55550$$.

 

Có $22222cáchchnphnt

a_ibtk,vàcóC^2_{r_i}cáchchn2tpM_j, M_ksaochoa_i \in M_j \cap M_k(coi

C^2_1=0$).

$\Rightarrow S=\sum_{i=1}^{22222} C^2_{r_i}$

$=\sum_{i=1}^{22222} \frac{r_i(r_i-1)}{2}$

$=\frac{1}{2}(\sum_{i=1}^{22222}r_i^2 - \sum_{i=1}^{22222}r_i)$

$\geq \frac{1}{2} (\frac{(\sum_{i=1}^{22222} r_i)^2}{22222}-\sum_{i=1}^{22222} r_i)$ (BĐT C-S)

$=\frac{55550^2-22222.55550}{2.22222}>26950=S$ (mâu thuẫn).

Vậy không tồn tại 50

tập con của M thoả mãn đề bài.#28 Huang Houn

Huang Houn

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Sở thích:Tưởng tượng ra những bài toán mà bản thân không có kiến thức để giải..

Đã gửi 25-09-2021 - 08:30

$\frac{1}{2}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Huang Houn: 25-09-2021 - 08:31


#29 Huang Houn

Huang Houn

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Sở thích:Tưởng tượng ra những bài toán mà bản thân không có kiến thức để giải..

Đã gửi 25-09-2021 - 09:00

$\sigma$

$$\Sigma$$#30 Hoang Huynh

Hoang Huynh

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 28-09-2021 - 09:56

$i\mathbb{R}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hoang Huynh: 28-09-2021 - 09:57


#31 toiyeutoanhoc12345

toiyeutoanhoc12345

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 05-10-2021 - 08:40

Với mỗi ánh xạ $f$ cho dưới đây, hãy tìm $f(1)$ , $f$$^{-1}$$(1)$, $f$$((0,1))$, $f$$^{-1}$$((0,1))$ và $Imf$ 

a, $f : R → R$

          $x → f(x) = x^{2} + 4x − 5$ 

b,  $f : R$ \ $\left \{ 0 \right \} → R$

           $x → f(x) = x^{3} + \frac{1}{x^{3}} + x + \frac{1}{x}$ .


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi toiyeutoanhoc12345: 05-10-2021 - 09:25


#32 Hoang Huynh

Hoang Huynh

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 05-10-2021 - 12:19

\[\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\ln (2\cos x)}=0 \]


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hoang Huynh: 05-10-2021 - 12:20


#33 Hoang Huynh

Hoang Huynh

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 05-10-2021 - 12:22

$$\varsigma$$#34 Hoang Huynh

Hoang Huynh

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 16-10-2021 - 18:47

$\text{Cho (Known)}$

${\left( {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {f(x)dx} } \right)^2} = 2\pi \sigma^2$

$\int\limits_{ - \infty }^\infty  {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {g(x;y)dx} dy}  = 2\pi \sigma^2 $

$\text{Tham số}$ $\sigma$ ($\sigma {\text{ is a parametre}}$)

 

$\to$ $\text{Xác định (Find)}$ $f(x);$ $g(x;y)?$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hoang Huynh: 23-10-2021 - 18:39


#35 Hoang Huynh

Hoang Huynh

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 26-10-2021 - 15:49

Proof or deny this equation.

If it's right, find the real set of $\sigma$.

If it's wrong, fix the right.

 

$\int_{ - \infty }^\infty  {\int_{ - \infty }^\infty  {\int_{ - \infty }^\infty  {\int_{ - \infty }^\infty  {{e^{ - \frac{{{x^2} + {y^2} + {z^2} + {t^2}}}{{2{\sigma ^2}}}}}dx} dy} dz} dt}  = {\left( {\sqrt {2\pi } .\sigma } \right)^4}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hoang Huynh: 26-10-2021 - 15:53


#36 maolus123

maolus123

  Binh nhì

 • Thành viên mới
 • 17 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Huế
 • Sở thích:chơi game :))

Đã gửi 24-11-2021 - 20:34

$\frac{a}{b}$#37 Hoang Huynh

Hoang Huynh

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-11-2021 - 16:28

$\int\limits_{ - \infty }^\infty  {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {...\int\limits_{ - \infty }^\infty  {{e^{ - (x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2)}}d{x_1}} } } d{x_2}..d{x_n} = {\pi ^{\frac{n}{2}}}$

            $n{\text{ t}}imes \int {}$                                                                        $n \in {\mathbb{N}^ + }$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hoang Huynh: 25-11-2021 - 17:16


#38 Khongonroi

Khongonroi

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 26-11-2021 - 16:23

$a^2$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Khongonroi: 26-11-2021 - 16:24


#39 Rhonda

Rhonda

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 0 Bài viết

Đã gửi 29-11-2021 - 21:47

R


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Rhonda: 29-11-2021 - 21:54


#40 Lykan 11

Lykan 11

  Binh nhì

 • Thành viên mới
 • 17 Bài viết

Đã gửi 01-01-2022 - 14:25

$y=\sqrt[3]{\left ( 3x-2 \right )^{2}}$

đặt $(3x-2)^{2}=y^{3}$

đạo hàm hai vế có $18x-12= 3y^{2}y'$

$\Leftrightarrow y'=\frac{6x-4}{\sqrt[3]{(3x-2)^{4}}}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Lykan 11: 01-01-2022 - 14:33

1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh