Đến nội dung


Hình ảnh

Tìm giới hạn của $u_{n}$


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 3 trả lời

#1 Math04

Math04

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 69 Bài viết

Đã gửi 31-07-2022 - 17:06

Cho $(u_{n})$ thỏa $u_{1},u_{2} \in (0;1)$ và 
$u_{n+2}=\frac{1}{n}u_{n+1}^2+\frac{n-1}{n}\sqrt{u_{n}}$.
Tìm giới hạn của $u_{n}$.


#2 nhungvienkimcuong

nhungvienkimcuong

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 547 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Daklak
 • Sở thích:đã từng có

Đã gửi 01-08-2022 - 16:16

Cho $(u_{n})$ thỏa $u_{1},u_{2} \in (0;1)$ và 

$u_{n+2}=\frac{1}{n}u_{n+1}^2+\frac{n-1}{n}\sqrt{u_{n}}$.
Tìm giới hạn của $u_{n}$.

Bổ đề. Cho hai số dương $\alpha,\beta$ có tổng bé hơn $1$. Nếu dãy số $(x_n)$ dương thỏa mãn 

$$x_{n+2}\le \alpha x_{n+1}+\beta x_{n},\quad \forall n\ge n_0$$

thì dãy $(x_n)$ hội tụ và $\lim x_n=0$.

 

Quay lại bài toán.

Dễ dàng chứng minh được $0<u_n<1$ với mọi $n$. Sử dụng bất đẳng thức Cô-si ta có 

$$u_{n+2}=\frac{1}{n}u_{n+1}^2+\frac{n-1}{n}\sqrt{u_n}\ge \sqrt[n]{u_{n+1}^2u_n^{\frac{n-1}{2}}}.$$

Đặt $v_n=-\ln(u_n)>0$ thì bất đẳng thức trên tương đương $v_{n+2}\le \frac{2}{n}v_{n+1}+\frac{n-1}{2n}v_n$. Suy ra

$$v_{n+2}<\frac{2}{5}v_{n+1}+\frac{1}{2}v_n,\quad \forall n\ge 5.$$

Áp dụng bổ đề trên ta có $\lim v_n=0$, dẫn tới $\lim u_n=1$.

 

P/s: Một ví dụ và tài liệu tham khảo liên quan tới bổ đề trên có thể xem ở đây


Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc hãy cười vì chuyện đã xảy ra  ~O) 

Thật kì lạ anh không thể nhớ đến tên mình mà chỉ nhớ đến tên em  :wub: 

Chúa tạo ra vũ trụ của con người còn em tạo ra vũ trụ của anh  :ukliam2: 


#3 Math04

Math04

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 69 Bài viết

Đã gửi 01-08-2022 - 20:55

Bổ đề. Cho hai số dương $\alpha,\beta$ có tổng bé hơn $1$. Nếu dãy số $(x_n)$ dương thỏa mãn 

$$x_{n+2}\le \alpha x_{n+1}+\beta x_{n},\quad \forall n\ge n_0$$

thì dãy $(x_n)$ hội tụ và $\lim x_n=0$.

 

Quay lại bài toán.

Dễ dàng chứng minh được $0<u_n<1$ với mọi $n$. Sử dụng bất đẳng thức Cô-si ta có 

$$u_{n+2}=\frac{1}{n}u_{n+1}^2+\frac{n-1}{n}\sqrt{u_n}\ge \sqrt[n]{u_{n+1}^2u_n^{\frac{n-1}{2}}}.$$

Đặt $v_n=-\ln(u_n)>0$ thì bất đẳng thức trên tương đương $v_{n+2}\le \frac{2}{n}v_{n+1}+\frac{n-1}{2n}v_n$. Suy ra

$$v_{n+2}<\frac{2}{5}v_{n+1}+\frac{1}{2}v_n,\quad \forall n\ge 5.$$

Áp dụng bổ đề trên ta có $\lim v_n=0$, dẫn tới $\lim u_n=1$.

 

P/s: Một ví dụ và tài liệu tham khảo liên quan tới bổ đề trên có thể xem ở đây

Bạn có thể nói rõ chỗ lấy $ln$ làm sao ra được như vậy được không bạn thì mình chưa học tới $ln$ á bạn. Mình chỉ biết sơ về định nghĩa chứ chưa hiểu sâu cụ thể làm sao lấy $ln$ thì ra được vậy mong bạn giúp mình với#4 nhungvienkimcuong

nhungvienkimcuong

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 547 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Daklak
 • Sở thích:đã từng có

Đã gửi 02-08-2022 - 10:41

Bạn có thể nói rõ chỗ lấy $ln$ làm sao ra được như vậy được không bạn thì mình chưa học tới $ln$ á bạn. Mình chỉ biết sơ về định nghĩa chứ chưa hiểu sâu cụ thể làm sao lấy $ln$ thì ra được vậy mong bạn giúp mình với

Hàm $\ln$ (lôgarit tự nhiên) có các tính chất sau: Với $a,b>0$ và $t\in \mathbb{R}$ bất kì thì

 1. $\ln(a)\ge \ln(b)\iff a\ge b$,
 2. $\ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)$,
 3. $\ln(a^t)=t\ln(a)$.

Quay lại bài toán thì ta có $u_{n+2}\ge \sqrt[n]{u_{n+1}^2u_n^{\frac{n-1}{2}}}=u_{n+1}^{\frac{2}{n}}u_n^{\frac{n-1}{2n}}$, tương đương

\[\begin{align*}\ln(u_{n+2})&\overset{(1)}{\ge} \ln\left(u_{n+1}^{\frac{2}{n}}u_n^{\frac{n-1}{2n}}\right)\\ &\overset{(2)}{=}\ln\left(u_{n+1}^{\frac{2}{n}} \right )+\ln\left(u_n^{\frac{n-1}{2n}} \right )\\ &\overset{(3)}{=}\frac{2}{n}\ln(u_{n+1})+\frac{n-1}{2n}\ln(u_n). \end{align*}\]


Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc hãy cười vì chuyện đã xảy ra  ~O) 

Thật kì lạ anh không thể nhớ đến tên mình mà chỉ nhớ đến tên em  :wub: 

Chúa tạo ra vũ trụ của con người còn em tạo ra vũ trụ của anh  :ukliam2: 

2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh