Đến nội dung

Hình ảnh

$\frac{a}{\sqrt{a+15bc}}+\frac{b}{\sqrt{b+15ca}}+\frac{c}{\sqrt{c+15ab}}\geq \frac{3}{4}$


  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
Le Tuan Canhh

Le Tuan Canhh

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 226 Bài viết

Cho 3 số dương a,b,c. CMR: $\frac{a}{\sqrt{a+15bc}}+\frac{b}{\sqrt{b+15ca}}+\frac{c}{\sqrt{c+15ab}}\geq \frac{3}{4}$


Dư :unsure: Hấu   

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh