Đến nội dung

Hình ảnh

$\frac{1}{(a+bc)(a+3bc)} + \frac{1}{(b+ca)(b+3ca)} + \frac{1}{(c+ab)(c+3ab)} \le \frac{3}{8}$

- - - - -

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
Princess3107

Princess3107

    Binh nhất

  • Thành viên mới
  • 26 Bài viết
Cho $a,b,c>0 và abc=1$ Chứng minh:
$\frac{1}{(a+bc)(a+3bc)} + \frac{1}{(b+ca)(b+3ca)} + \frac{1}{(c+ab)(c+3ab)} \le \frac{3}{8}$
1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh