Đến nội dung

Hình ảnh

a,b là số thực không âm a + b = 1 CM $\frac{1}{a^{2}+1} + \frac{1}{b^{2}+1}$ $\geq \frac{8}{5}$


Lời giải yaWeee, 02-10-2023 - 22:17

a,b là số thực không âm

a + b = 1

CM $\frac{1}{a^{2}+1} + \frac{1}{b^{2}+1} \leq \frac{8}{5}$

Bài này trong đề thi vòng 1 Giảng Võ này=)))

Biến đổi tương đương thôi bạn

$\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} - \frac{8}{5} \leq 0 <=> 5(a^{2} + b^{2}) + 10 - 8(a^{2} + b^{2} + a^{2}b^{2} + 1) \leq 0 <=> -3(a^{2}+b^{2})-8a^{2}b^{2}+2 \leq 0 <=> -8a^{2}b^{2}-1 + 6ab \leq 0 <=> (2ab-1)(1-4ab) <=0$

Điều này đúng do $2ab <4ab \leq (a+b)^{2} = 1$

Đi đến bài viết »


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
AnAn333

AnAn333

    Binh nhì

  • Thành viên mới
  • 14 Bài viết

a,b là số thực không âm

a + b = 1

CM $\frac{1}{a^{2}+1} + \frac{1}{b^{2}+1} \leq \frac{8}{5}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi AnAn333: 02-10-2023 - 20:30


#2
yaWeee

yaWeee

    Binh nhì

  • Thành viên mới
  • 10 Bài viết
✓  Lời giải

a,b là số thực không âm

a + b = 1

CM $\frac{1}{a^{2}+1} + \frac{1}{b^{2}+1} \leq \frac{8}{5}$

Bài này trong đề thi vòng 1 Giảng Võ này=)))

Biến đổi tương đương thôi bạn

$\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} - \frac{8}{5} \leq 0 <=> 5(a^{2} + b^{2}) + 10 - 8(a^{2} + b^{2} + a^{2}b^{2} + 1) \leq 0 <=> -3(a^{2}+b^{2})-8a^{2}b^{2}+2 \leq 0 <=> -8a^{2}b^{2}-1 + 6ab \leq 0 <=> (2ab-1)(1-4ab) <=0$

Điều này đúng do $2ab <4ab \leq (a+b)^{2} = 1$


2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh