Đến nội dung

Hình ảnh

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x\geq y^{2}-4y+5 & \\ log_{x+1}(4y^{2}-12y+9)=\frac{x^{2}+2x+10}{y-9}&

- - - - -

  • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
Chưa có bài trả lời

#1
Toi yeu Toan hocc

Toi yeu Toan hocc

    Binh nhất

  • Thành viên mới
  • 21 Bài viết

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x\geq y^{2}-4y+5 & \\ log_{x+1}(4y^{2}-12y+9)=\frac{x^{2}+2x+10}{y-9}& \\ y> \frac{3}{2}& \end{matrix}\right.$


0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh