Đến nội dung

Hình ảnh

$\sum\frac{1}{a+b}+\frac{1}{2\sqrt[3]{abc}}\geq \frac{(a+b+c+\sqrt[3]{abc})^2}{(a+b)(b+c)(c+a)}$


Lời giải Nguyen Bao Khanh, 20-11-2023 - 12:43

CauchySchwarz: $VT= \sum \frac{c^2}{ac^2+bc^2}+\frac{\sqrt[3]{(abc)^2}}{2abc} \ge \frac{(a+b+c+\sqrt[3]{abc})^2}{(a+b)(b+c)(a+c)}$

Đi đến bài viết »


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
MPU

MPU

    Lính mới

  • Thành viên mới
  • 3 Bài viết

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{2\sqrt[3]{abc}}\geq \frac{(a+b+c+\sqrt[3]{abc})^2}{(a+b)(b+c)(c+a)}$.#2
Nguyen Bao Khanh

Nguyen Bao Khanh

    Binh nhất

  • Thành viên mới
  • 49 Bài viết
✓  Lời giải

CauchySchwarz: $VT= \sum \frac{c^2}{ac^2+bc^2}+\frac{\sqrt[3]{(abc)^2}}{2abc} \ge \frac{(a+b+c+\sqrt[3]{abc})^2}{(a+b)(b+c)(a+c)}$


1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh