Đến nội dung

Hình ảnh

Test latex


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
Konstante

Konstante

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 93 Bài viết

Nous savons déjà $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ et $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, alors 

$$\begin{align*}P_A(B) \times \left( \frac{1}{P_B(A)} - 1 \right)  &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \times \left(\frac{P(B)}{P(A \cap B)} - 1\right) \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \times  \left(\frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(A \cap B)} \right) \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \times \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(A \cap B)}  \\ &=  \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(A)} \end{align*}$$

 

C'est à dire $$P_A(B) \times \left( \frac{1}{P_B(A)} - 1 \right) = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(A)}$$

 

Nous savons aussi $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, alors $$P(A \cup B) - P(A) = P(B) - P(A \cap B)$$D'où $$\frac{P(A \cup B) - P(A)}{P(A)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(A)}$$

Or $\frac{P(A \cup B) - P(A)}{P(A)} = \frac{P(A \cup B)}{P(A)} - 1$, alors $$\frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(A)} =  \frac{P(A \cup B)}{P(A)} - 1$$

Il s'ensuit que $$P_A(B) \times \left( \frac{1}{P_B(A)} - 1 \right) = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(A)} =  \frac{P(A \cup B)}{P(A)} - 1$$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Konstante: 27-11-2023 - 01:37


#2
truongphat266

truongphat266

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 156 Bài viết

$a$


1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh