Đến nội dung

Hình ảnh

Công ty B được đặt hàng sản xuất một loại yên xe đạp phù hợp cho cả người béo lẫn người gầy...Hãy lập thống kê đầy đủ của kiểm định chi bình phương

* - - - - 1 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
NamUS

NamUS

    Binh nhì

  • Thành viên mới
  • 14 Bài viết
Công ty B được đặt hàng sản xuất một loại yên xe đạp phù hợp cho cả người béo lẫn
người gầy. Họ đưa ra 4 mẫu yên khác nhau, và muốn thử chất lượng của cả 4 mẫu. Họ cho
7 người béo gầy khác nhau ngồi thử lên xe trong 5 phút (thứ tự người thử là ngẫu nhiên).
Những người ngồi thử sau đó sẽ cho điểm đánh giá mức độ thoải mái của mẫu yên xe, với
1 điểm là tệ nhất và 10 điểm là thoải mái nhất. kết quả được cho trong bảng bên dưới. Từ
kết quả này và với mức ý nghĩa 5%, ta có thể bác bỏ giả thuyết gốc là 4 mẫu yên xe đều
thoải mái như nhau không? Hãy lập thống kê đầy đủ của kiểm định chi bình phương dẫn
tới kết luận này.
Seat 1|Seat 2|Seat 3|Seat 4
3        |9         |5        |7
7        |8         |6        |8
8        |10       |9        |7
4        |8         |3        |6
6        |8         |5        |10
9        |5         |7        |6
8        |10       |7        |9
 

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh