Đến nội dung

Hình ảnh

Tối ưu hóa việc phân công sản xuất kinh doanh và sử dụng đất nông nghiệp

- - - - - vận trù học

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
canlevinh

canlevinh

    Binh nhất

  • Thành viên mới
  • 28 Bài viết

Trong các bài trước tôi mới dừng lại ở các file EXCEL dùng làm công cụ để tính toán phương án tốt nhất về phân công sản xuất kinh doanh và sử dụng đất nông nghiệp dùng trong trường hợp có từ 4 đến 8 đơn vị trực thuộc hoặc mảnh đất, vùng đất và số loại sản phẩm, cây trồng hoặc phương thức canh tác tối đa là 10 loại.  Trong thời gian vừa qua tôi đã bổ sung thêm được các file dùng trong trường hợp có 9 và 10 đơn vị trực thuộc hoặc mảnh đất, vùng đất.  Do đã có nhiều bài viết về các vấn đề này rồi, nên chỉ hệ thống lại các kết quả đó như sau:

1. Các file EXCEL dùng làm công cụ tính toán:

Hiện nay tôi đã tạo ra được 28 file EXCEL dùng làm công cụ để tính toán phương án tốt nhất đồng thời phù hợp với nhu cầu thị trường về phân công sản xuất kinh doanh và 21 file EXCEL dùng làm công cụ để tính toán phương án tốt nhất cho việc sử dụng đất nông nghiệp gồm các loại sau:

1.1. 28 file về phân công sản xuất kinh doanh:

Các file này dùng cho doanh nghiệp có từ 4 đến 10 đơn vị trực thuộc, sản xuất kinh doanh tối đa 10 loại sản phẩm gồm các loại sau:

1.1.1. 14 file về phân công sản xuất gồm:

- 7 file về phân công sản xuất sản phẩm cho có nhiều sản phẩm nhất: Pcm4x10.xlsm, Pcm5x10.xlsm, Pcm6x10.xlsm, Pcm7x10.xlsm, Pcm8x10.xlsm, Pcm9x10.xlsm, Pcm10x10.xlsm. (*)

- 7 file về phân công sản xuất sản phẩm cho có nhiều lợi nhuận nhất đồng thời cũng có biểu cho biết khi đó số lượng sản phẩm từng loại của toàn doanh nghiệp và từng đơn vị trực thuộc là bao nhiêu: Pml4x10.xlsm, Pml5x10.xlsm, Pml6x10.xlsm, Pml7x10.xlsm, Pml8x10.xlsm, Pml9x10.xlsm, Pml10x10.xlsm. 

1.1.2. 14 file về phân công kinh doanh gồm:

- 7 file về phân công kinh doanh để với số tiền có của từng đơn vị trực thuộc có thể mua được nhiều sản phẩm nhất: Pcv4x10.xlsm, Pcv5x10.xlsm, Pcv6x10.xlsm, Pcv7x10.xlsm, Pcv8x10.xlsm, Pcv9x10.xlsm, Pcv10x10.xlsm.  Muốn sản xuất được nhiều sản phẩm rẻ nhất, ta cũng có thể dùng các file này. (*)

- 7 file về phân công kinh doanh để với số tiền có của từng đơn vị trực thuộc mua sản phẩm sao cho có nhiều lợi nhuận nhất đồng thời cũng có biểu cho biết khi đó số lượng sản phẩm mua được từng loại của toàn doanh nghiệp và từng đơn vị trực thuộc là bao nhiêu: Pvl4x10.xlsm, Pvl5x10.xlsm, Pvl6x10.xlsm, Pvl7x10.xlsm, Pvl8x10.xlsm, Pvl9x10.xlsm, Pvl10x10.xlsm.

1.2. 21 file về sử dụng đất nông nghiệp để hàng năm có số lượng sản phẩm, doanh thu hoặc lợi nhuận tốt nhất:

Các file này dùng cho các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nông nghiệp có từ 4 đến 10 mảnh đất hoặc vùng đất, trồng tối đa 10 loại cây hoặc phương thức canh tác gồm các loại sau:

1.2.1. 14 file về sử dụng đất nông nghiệp tính theo từng loại cây trồng gồm:

- 7 file về sử dụng đất nông nghiệp tính theo từng loại cây trồng, nhập số liệu theo dự kiến diện tích đất phải dùng để có 1 tấn sản phẩm: Sdt4x10.xlsm, Sdt5x10.xlsm, Sdt6x10.xlsm, Sdt7x10.xlsm, Sdt8x10.xlsm, Sdt9x10.xlsm, Sdt10x10.xlsm. (*)

- 7 file về sử dụng đất nông nghiệp tính theo từng loại cây trồng, nhập số liệu theo dự kiến sản lượng 1 ha đất canh tác: Sdc4x10.xlsm, Sdc5x10.xlsm, Sdc6x10.xlsm, Sdc7x10.xlsm, Sdc8x10.xlsm, Sdc9x10.xlsm, Sdc10x10.xlsm.  Các file này cũng có thể dùng để tính doanh thu hoặc lợi nhuận cao nhất bằng cách thay đổi một số chữ màu xanh trong trang tính đầu tiên cho thích hợp.

Các file này còn có thể dùng cho việc tính toán quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cho các xã, các huyện và các tỉnh có thể gộp những mảnh đất, những vùng đất thành 10 loại cụm đất trở xuống.  Nó cũng có thể dùng cho việc tính toán quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo các đơn vị hành chính trong toàn quốc như trong bài: " Có thể tối ưu hóa việc sử dụng đất nông nghiệp theo các đơn vị hành chính hay không?" đã đưa lên Diễn đàn Nông nghiệp Việt Nam.

1.2.2. 7 file về sử dụng đất nông nghiệp tính theo từng loại phương thức canh tác để có doanh thu hoặc lợi nhuận cao nhất:

         Gồm các file: Sdd4x10.xlsm, Sdd5x10.xlsm, Sdd6x10.xlsm, Sdd7x10.xlsm, Sdd8x10.xlsm, Sdd9x10.xlsm, Sdd10x10.xlsm.  Mỗi phương thức canh tác cho ra những sản phẩm khác nhau, nên cũng có biểu cho biết khi đó số lượng sản phẩm từng loại trên từng mảnh đất, vùng đất hoặc từng phương thức canh tác của hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nông nghiệp là bao nhiêu.

Đối với tất cả 49 file đã nêu trên, người sử dụng chỉ cần nhập số liệu vào các biểu số liệu ban đầu, nhập mã rồi bấm phím Tính ban đầu thì máy tính sẽ chạy và cho ra phương án trong Biểu tính toán thường tốt hơn phương án do người phải bỏ công sức ra tính toán.  Các ngày công còn thừa, số tiền còn thừa hoặc diện tích đất còn thừa sẽ nằm ở dòng cuối biểu để người sử dụng sẽ dùng chúng tăng thêm cho các sản phẩm hoặc các phương thức canh tác cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.  Sau đó bấm phím Tính tối ưu thì máy tính sẽ chạy và cho ra phương án mới tốt hơn và trên đầu biểu có chữ Đã tối ưu hoặc Chưa tối ưu, nếu thấy có chữ Đã tối ưu và ô màu hồng ở đầu dòng cuối cùng của biểu có số 0,00 hoặc 0,0 là bài toán đã được giải quyết xong.  Nếu thấy chưa có đủ 2 điều kiện trên thì nên tiếp tục tính toán như quá trình trên.  Quá trình này thường chỉ cần làm khoảng từ 1 đến 3 lần là xong, riêng đối với các file để tính toán khi có 9 đơn vị trực thuộc trở lên hoặc có 9 mảnh đất, vùng đất trở lên thì số lần tính toán có thể nhiều hơn.

Riêng đối với 21 file nằm trong các dòng có đánh dấu (*), có nhược điểm là trong tất cả các dòng Thời gian SX 1 SP hoặc Chi phí cho 1 tấn sản phẩm hoặc Đất cho SX 1 tấn sản phẩm đều phải nhập đầy đủ số liệu, nơi nào không có số liệu phải nhập số rất lớn vào đó như: 100, 1.000, 10.000 để máy tính không bao giờ chọn các ô đó.  Nếu chưa nhập đầy đủ số liệu thì ngay trên đầu biểu sẽ xuất hiện chữ đỏ Chưa đủ số liệu, nếu cứ nhập mã rồi bấm phím Tính ban đầu thì máy tính vẫn chạy nhưng sẽ cho ra phương án trong Biểu tính toán không có số liệu trong tất cả các dòng Số lượng sản phẩm.

Nhưng 21 file đó lại có lợi thế là trong trường hợp đã có phương án tính toán thì ta có thể copy nó vào biểu Số liệu ban đầu.  Nếu phương án có chỗ tính sai thì thì ngay trên đầu biểu sẽ xuất hiện chữ Tính sai, bên phải biểu và cuối biểu sẽ cho ta biết sai bao nhiêu và ở dòng nào, cột nào.  Sau khi đã sửa hết các chỗ sai và bổ sung các số rất lớn cần thiết để trên đầu biểu không còn chữ đỏ Chưa đủ số liệu, rồi nhập mã và bấm phím Tính lại thì máy tính sẽ chạy và cho ra phương án trong Biểu tính toán thường tốt hơn phương án đã nhập vào.  Từ đó ta có thể tiếp tục tính toán cho có phương án tốt hơn.

Trong các bài trước tôi đã trình bày phương pháp tính toán trong các thí dụ minh họa, nên trong bài này tôi không trình bày thêm.

2. Mời dùng thử các file làm công cụ phân công sản xuất kinh doanh và sử dụng đất nông nghiệp:

Hiện nay tôi đã để các file EXCEL với thời gian dùng thử cho đến hết ngày 31/12/2024, mã của các file này đều là Den311224.  Thời gian máy tính chạy sau mỗi lần bấm phím điều khiển của các file này như sau:

Thoigian.png

Đây là thời gian chạy trên máy tính của tôi, còn các máy tính khác tốt hơn, sử dụng bảng tính EXCEL mới hơn thì thời gian máy tính chạy sẽ giảm bớt.

Trong từng file đã có thí dụ và hướng dẫn sử dụng.  Chỉ cần người biết sử dụng sơ bộ bảng tính EXCEL là có thể sử dụng được các file này.  Người dùng thử có thể dùng ngay các số đã có trong thí dụ này hoặc thay bằng các số liệu khác để tính thử.  Các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có thể đưa ngay số liệu của đơn vị mình vào để tính toán rồi copy các kết quả tính toán sang file EXCEL khác.  Doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc bất kỳ ai muốn dùng thử file nào xin gửi thư điện tử cho tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc [email protected] tôi sẽ gửi lại file có yêu cầu đó.

Rất mong sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người.

 

Tài liệu tham khảo:

Ngoài các bài đã đưa lên Diễn đàn, tôi còn đưa lên Diễn đàn Nông nghiệp Việt Nam các bài sau:

1. Tính phương án sử dụng đất nông nghiệp tốt nhất cho có nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, ngày 22/11/2023.

2. Tính phương án sử dụng đất nông nghiệp tốt nhất trong trường hợp có nhiều phương thức canh tác, ngày 27/11/2023.

3. Tính phương án sử dụng đất nông nghiệp tốt nhất trong trường hợp có 10 mảnh đất, vùng đất hoặc cụm đất, ngày 16/12/2023.

4. Có thể tối ưu hóa việc sử dụng đất nông nghiệp theo các đơn vị hành chính hay không?, ngày 31/12/2023.

 


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi canlevinh: 03-01-2024 - 15:26


Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: vận trù học

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh