Đến nội dung

Hình ảnh

Chứng minh $\triangle{XIZ}\sim\triangle{YKJ}$

- - - - -

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
habcy12345

habcy12345

    Binh nhất

  • Hái lộc VMF 2024
  • 23 Bài viết
Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$, ngoại tiếp $(I)$, $J$ là tâm bàng tiếp ứng với đỉnh $A$, $Z$ là điểm chính giữa cung nhỏ $AC$. Gọi $X,Y$ lần lượt là hình chiếu của $I,J$ lên $AB,BC$. Đường tròn ngoại tiếp $\triangle{BYJ}$ cắt $(O)$ tại $K$. Chứng minh $\triangle{XIZ}\sim\triangle{YKJ}$.
1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh