Đến nội dung

Hình ảnh

Tìm giới hạn $L=\lim\limits_{x\to n^-} \lfloor x^2\lfloor x^2\lfloor x^2\rfloor\rfloor\rfloor$

- - - - - floor function

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
hxthanh

hxthanh

    Tín đồ $\sum$

  • Hiệp sỹ
  • 3921 Bài viết

$\newcommand{fl}[1]{\left\lfloor #1 \right\rfloor}$

Với $n$ là số nguyên dương cho trước. $\fl x$ là hàm phần nguyên - Floor function

Tìm giới hạn sau:

$$L=\lim\limits_{x\to n^-} \fl{x^2\fl{x^2\fl{x^2}}}$$Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: floor function

1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh