Đến nội dung

Hình ảnh

$$\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n (1+a_ia_j)\geq \prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n(1-a_ia_j)$$

- - - - -

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
Nxb

Nxb

    Thiếu úy

  • ĐHV Toán học Hiện đại
  • 684 Bài viết

Chứng minh rằng nếu có dãy $-1<a_i<1$ thì

$$\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n (1+a_ia_j)\geq \prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n(1-a_ia_j).$$


1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh