Đến nội dung

Hình ảnh

Số các số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau, chia hết cho 3?

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
Nobodyv3

Nobodyv3

    Generating Functions Faithful

  • Thành viên
  • 967 Bài viết
1) Có bao nhiêu số tự nhiên có n chữ số mà tổng các chữ số chia hết cho 5?
2) Số các số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau, chia hết cho 3?
===========
Thà rót cho ta..... trăm nghìn chung... rượu độc ...miễn sao đừng bắt em làm toán!..hu hu...

#2
Nobodyv3

Nobodyv3

    Generating Functions Faithful

  • Thành viên
  • 967 Bài viết
1)Các số có dạng $\overline{a_1a_2...a_n}$
$\begin {align*}\text{Ta có:}\\
&a_1+a_2+...+a_{n-1}\equiv r\!\! \pmod{5}\\
&\Rightarrow a_n\equiv (5-r)\!\! \pmod{5}\\
&\Rightarrow \text{ có $9\cdot10^{n-2}\cdot 2$ số thỏa yêu cầu.}
\end {align*}$
===========
Thà rót cho ta..... trăm nghìn chung... rượu độc ...miễn sao đừng bắt em làm toán!..hu hu...
1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh