Đến nội dung


Hình ảnh

Đề chọn đội tuyển Bắc Ninh 2009-2010


  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 vo thanh van

vo thanh van

    Võ Thành Văn

  • Hiệp sỹ
  • 1197 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:Quảng Bình quê ta ơi

Đã gửi 16-02-2010 - 21:28

1) Cho $a= 5^{2^{100}+100}$. Chứng minh số $a$ có ít nhất $25$ chữ số $0$ đứng liền nhau
2) Chứng minh tồn tại vô số số tự nhiên $n$ mà $5^{n}$ có ít nhất $100$ chữ số $0$ đứng liền nhau
Câu 2
Tìm tất cả các hàm $f$ liên tục trên R thỏa mãn $f(x)=f(1-cosx)$ với mọi $x$ thuộc $R$
Câu 3
Cho tam giác ABC vuông cân tại A. D, E, F lần lượt thuộc các cạnh BC, CA, AB sao cho tam giác DEF vuông cân tại D. Tìm tập hợp trung điểm I của EF.
Câu 4
Tìm điều kiện của số dương $k$ sao cho với $a,b,c$ dương và $abc=1$ thì ta luôn có:
$\sum \dfrac{1}{a^{k}(b+c)}\geq \dfrac{3}{2}$
Câu 5
Cho tập $S=\left \{ 1, 2,...,2009 \right \}$ gồm $2009$ số nguyên dương. $A$ là tập con có $n$ phần tử của $S$. Tìm $n$ nhỏ nhất sao với mọi cách chọn tập $A$ thì trong $A$ luôn có $2$ phần tử $a,b$ mà $\dfrac{a}{b}=3$
Quy ẩn giang hồ
1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh