Đến nội dung


Hình ảnh
* * * * - 1 Bình chọn

45 BÀI TOÁN CASIO!


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 52 trả lời

#1 NguyThang khtn

NguyThang khtn

  Thượng úy

 • Hiệp sỹ
 • 1465 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1 K46 Tổng hợp

Đã gửi 12-12-2010 - 18:52

1)
a) Chiều rộng một hình chữ nhật tăng 3,6m còn chiều dài giảm đi 16%, kết quả là diện tích hình chữ nhật mới lớn hơn hình cũ 5%.
Tính chiều rộng hình chữ nhật mới
b) Giả sử n là một số tự nhiên cho trước.
Để $ n^3 $ có chữ số tận cùng là 1111 thì n phải có tận cùng là mấy (viết quy trình bấm phím liên tục)

2) Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000 đồng giảm 12,5%, sau đó anh ta bán món hàng với số tiền bằng $\dfrac{100}{3} $ giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi anh ta niêm yết món hàng đó giá bao nhiêu.

3)Cho tam giác cân tại A có Â=$ 32^0$. Gọi I là trung điểm AB.
Tính gần đúng số đo của góc ACI ( độ, phút, giây)

4)Tìm GTLN của biểu thức: $f(x)= -1,32x^2+(\dfrac{3,1-2\sqrt{5}}{\sqrt{6,4}-7,2})x -7,8+3\sqrt{2}$

5)Biết $x_0=\sqrt{1003+\sqrt{2005}}-\sqrt{1003-\sqrt{2005}} $ là nghiệm của phương trình ẩn x: với a,b thuộc R .
Tìm a,b và các nghiệm còn lại của phương trình.

6)Tìm tất cả các số tự nhiên x,y có hai chữ số và thỏa mãn phương trình: $ x^3 - y^2 =xy $

7)Tìm cặp số nguyên dương thỏa mãn phương trình: $ 3x^5-19(72x-y)^2=240677$

8) Trục căn thức ở mẫu : $ M= \dfrac{2}{1+2\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{9}}$

9)Tìm chữ số thập phân thứ 18 sau dấu phẩy của $\sqrt[3]{37}$

10) Trục căn thức ở mẫu: $ Q= \dfrac{2}{2\sqrt[3]{2}+2+\sqrt[3]{4}}$

11) Cho phương trình: $ x^3+ax^2+bx-1=0$
a)Tìm a,b thuộc Q biết phương trình có một nghiệm: $x=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} $
b)Tìm tất cả các nghiệm của phương trình với a,b vừa tìm dc.

12)Tìm 9 cặp số tự nhiên nhỏ nhất (kí hiệu a,b trong đó a là số lớn, b là số nhỏ) có tổng là bội của 2004 và thương của chúng bằng 5

13)Có bao nhiêu số tự nhiên n là ước của: $ N=1890.1930.1945.1954.1969.1975.2004$ nhưng không chia hết cho 900

14)Cho P(x) là đa thức với hệ số nguyên có giá trị P(21)=17; P(37)=33. Biết P(N)=N+1. Tính N.

15)a)Giải phương trình sau, tính x theo a và b: $ \sqrt{a+b\sqrt{1-x}}=1+\sqrt{a-b\sqrt{1-x}}$
b) cho biết a=260204, b=250204. Tìm x

16)
a) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $n^2$ là một số có 12 chữ số có dạng :$n^2=2525******89$. Tìm n và các *
b)Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho $ n^3$ là một số có 3 chữ số đầu và 4 chữ số cuối là 1

17)
a) Cho $a+b=2007$ và $ab=\sqrt{2007}$.
Tính giá trị biểu thức: $M=\dfrac{1}{a^3}- \dfrac{1}{b^3}$
b)Biết rằng $(2+x+2x^3)^{15}=a_1x_1 + a_2x^2 +....... + a_{45}x^{45}$. Tính $S= a_1+ a_2+ a_3+ .........+ a_{45}$

18)a)Tìm 3 chữ số tận cùng của : $2^{9^9}$
b)Tìm 4 chữ số tận cùng của :$ 16^{822655}$

19)Tính giá trị biểu thức: $\sqrt{1+\dfrac{1}{2}}\sqrt{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}}\sqrt{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}}......\sqrt{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+........+ \dfrac{1}{20}}$

20) Tìm nghiệm gần đúng của phương trình:
$ x^7-x^{45}+5x^{20}-10x^{12}+4x-25=0$

21)Tính tổng: $ 7+77+777+7777+.... +7....7-2939723672^2$( chỗ 7....7 có 17 số 7 và quan trọng bài này mọi người biết thì viết quy trình bấm phím dùm )

22) Cho tam giác ABC có góc $A=60^0$, gọi H là hình chiếu của A trên BC sao cho $BH=2\sqrt{3}; \ \ CH=\sqrt{3}$.
Tính AH

23)Cho đa thức: $Q(x)=x^5-x^4-20x^3+57x^2-40x-1$ . Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $P(x)-1814$ là một số chính phương.

24)Một dãy nhà có nhiều hơn 10 nhà trên một đường phố, tổng của các số nhà của dãy là 1334. Tìm các nhà

25)Tam giác ABC có độ dài cạnh a=11cm; b=13cm; đường trung tuyến thuộc cạnh c bằng 10cm. Tính diện tích tam giác.

26)Cho T=69!.
Xác định số chữ số của T và tìm giá trị nguyên dương lớn nhất của n sao cho T chia hết cho $ 10^n $

27)Cho hình thang ABCD (BC// AD) có AB=11,2cm; BC=12,1cm; CD=8,8cm; AD=18,9cm. Tính diện tích hình thang ABCD

28)Cho dãy số dương $(a_n)$ với $a_4=4$ và $a_5=5$ và:
$\dfrac{1}{a_1.a_2.a_3}+\dfrac{1}{a_2.a_3.a_4}+.......+ \dfrac{1}{a_n.a_{n+1}.a_{n+2}}= \dfrac{(n+3)a_n}{4a_{n+1}.a_{n+2}} $ với n=1,2,3,..... Tính a_100

29)Cho dãy số $(x_n)$ với $x_1=5; x_{n+1}-x_n=3+4(n-1) $ với x=1,2,3,..........
Tính $x_{20}; x_{100} $

30)Cho số $ n=2000.2001.2002$
Tìm các ước của n không chia hết cho 1001 và chia hết cho 176

31)Cho dãy số $ U_n $ với $ U_{n+1}=(-1)^{n+1}.n-2U_n $ với n=1,2,3,.......và $ U_1=U_101 $ Tính tổng $ S= U_1+U_2+U_3+.........+U_{100} $

32)Cho hình chữ nhật ABCD, lấy M bên trong hình chữ nhật mà MA=2003, MB=2005, MD=2002. Tính MC

33)Xét số nguyên dương n=2002.2380.4320.
Tìm các ước của n không chia hết cho 234

34)Cho hàm số y=f(x) biết $\left{{f(1)=0,73579}\\{f(n+1)=\dfrac{f(n)}{1+n.f(n)}} $ với n thuộc Z+
Tính: $ \dfrac{1}{f(2005)}$
35) Hãy cho biết $ 99!.10 $ có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0

36)Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của $ 30^4$ không kể 1 và $ 30^4 $

37)Tìm phân số $ \dfrac{m}{n} $ xấp xỉ bằng $ \sqrt{2} $ trong đó m và n là hai số có hai chữ số

38)Cho $ g(x)=\dfrac{9^x}{3+9^x} $. Tính $ g(\dfrac{1}{2003})+g(\dfrac{2}{2004})+.....+ g(\dfrac{2002}{2003} $

39)Số $19^{9^9}$ có bao nhiêu chữ số

40)Số $3^{106} $ có bao nhiêu chữ số

41)Tính giá trị biểu thức: $A=(\dfrac{5+\sqrt{5}}{2})^{25}+(\dfrac{5-\sqrt{5}}{2})^{25}+(\dfrac{5+\sqrt{5}}{2})^{26} + (\dfrac{5-\sqrt{5}}{2})^{26} $

42)Cho $ A= 2^{100}+2^{101}+2^{102}+.........+ 2^{2007} $.
Tìm dư khi A chia cho 2007

43)Cho đa thức $ P(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e $.
Tìm a,b,c,d,e biết P(x) chia hết cho $ x^2-1 $, chia $ x^2+2$dư là x và P(2)=2012

44)Tìm số tự nhiên có ba chữ sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số của nó

45) Cho hình chữ nhật ABCD có AB=5 và AD=3. Trên AB lấy M sao cho AM=1,5 và trên BC lấy N sao cho BN= 1,8. Gọi I là giao điểm của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 cữ số thập phân)
THẤY HAY THÌ THANK NHA!

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi bboy114crew: 12-12-2010 - 18:54

It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow

 

94e8dcf4f558448c8c8e808278c0c65e.0.gif


#2 hiep ga

hiep ga

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 428 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Vĩnh Phúc

Đã gửi 13-12-2010 - 20:32

Mấy bài này cũ rùi .Dù sao cũng thanks cái

Poof


#3 NguyThang khtn

NguyThang khtn

  Thượng úy

 • Hiệp sỹ
 • 1465 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1 K46 Tổng hợp

Đã gửi 19-12-2010 - 19:28

ai giúp mình bài nay!
cho dãy số xác định bởi $u_{1} =1; u_{2} = 2$
nếu n lẻ $u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_{n}$
nếu n chẵn $u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2u_{n}$
a)tính $u_{10};u_{15};u_{21}$
b)lập quy trình bấm phím $s_{n}$ là tổng n số hạng đầu tiên của dãy số $u_{n}$
tính $s_{10};s_{15}$

It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow

 

94e8dcf4f558448c8c8e808278c0c65e.0.gif


#4 perfectstrong

perfectstrong

  $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

 • Quản trị
 • 4214 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Sở thích:Đàn guitar, ngắm người mình yêu, học toán

Đã gửi 19-12-2010 - 21:12

bài này chẳng qua là chia đôi một dãy thành 2 dãy thôi.
quy trình chung 2 câu: (570-ES)
2 -> X
1 -> A
2 -> B
3 -> Y
X=X+1: A=2B+3A: Y=Y+A: X=X+1: B=3A+2B: Y=Y+B
Ấn CALC rồi ấn phím = liên tục
Kết quả:
u(10)=28595; s(10)=40149
u(15)=8725987; s(15)=13088980
u(21)=9884879423
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D

$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#5 NguyThang khtn

NguyThang khtn

  Thượng úy

 • Hiệp sỹ
 • 1465 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1 K46 Tổng hợp

Đã gửi 07-01-2011 - 20:26

1)
a) Chiều rộng một hình chữ nhật tăng 3,6m còn chiều dài giảm đi 16%, kết quả là diện tích hình chữ nhật mới lớn hơn hình cũ 5%.
Tính chiều rộng hình chữ nhật mới
b) Giả sử n là một số tự nhiên cho trước.
Để $ n^3 $ có chữ số tận cùng là 1111 thì n phải có tận cùng là mấy (viết quy trình bấm phím liên tục)

2) Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000 đồng giảm 12,5%, sau đó anh ta bán món hàng với số tiền bằng $\dfrac{100}{3} $ giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi anh ta niêm yết món hàng đó giá bao nhiêu.

3)Cho tam giác cân tại A có Â=$ 32^0$. Gọi I là trung điểm AB.
Tính gần đúng số đo của góc ACI ( độ, phút, giây)

4)Tìm GTLN của biểu thức: $f(x)= -1,32x^2+(\dfrac{3,1-2\sqrt{5}}{\sqrt{6,4}-7,2})x -7,8+3\sqrt{2}$

5)Biết $x_0=\sqrt{1003+\sqrt{2005}}-\sqrt{1003-\sqrt{2005}} $ là nghiệm của phương trình ẩn x: với a,b thuộc R .
Tìm a,b và các nghiệm còn lại của phương trình.

6)Tìm tất cả các số tự nhiên x,y có hai chữ số và thỏa mãn phương trình: $ x^3 - y^2 =xy $

7)Tìm cặp số nguyên dương thỏa mãn phương trình: $ 3x^5-19(72x-y)^2=240677$

8) Trục căn thức ở mẫu : $ M= \dfrac{2}{1+2\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{9}}$

9)Tìm chữ số thập phân thứ 18 sau dấu phẩy của $\sqrt[3]{37}$

10) Trục căn thức ở mẫu: $ Q= \dfrac{2}{2\sqrt[3]{2}+2+\sqrt[3]{4}}$

11) Cho phương trình: $ x^3+ax^2+bx-1=0$
a)Tìm a,b thuộc Q biết phương trình có một nghiệm: $x=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} $
b)Tìm tất cả các nghiệm của phương trình với a,b vừa tìm dc.

12)Tìm 9 cặp số tự nhiên nhỏ nhất (kí hiệu a,b trong đó a là số lớn, b là số nhỏ) có tổng là bội của 2004 và thương của chúng bằng 5

13)Có bao nhiêu số tự nhiên n là ước của: $ N=1890.1930.1945.1954.1969.1975.2004$ nhưng không chia hết cho 900

14)Cho P(x) là đa thức với hệ số nguyên có giá trị P(21)=17; P(37)=33. Biết P(N)=N+1. Tính N.

15)a)Giải phương trình sau, tính x theo a và b: $ \sqrt{a+b\sqrt{1-x}}=1+\sqrt{a-b\sqrt{1-x}}$
b) cho biết a=260204, b=250204. Tìm x

16)
a) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $n^2$ là một số có 12 chữ số có dạng :$n^2=2525******89$. Tìm n và các *
b)Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho $ n^3$ là một số có 3 chữ số đầu và 4 chữ số cuối là 1

17)
a) Cho $a+b=2007$ và $ab=\sqrt{2007}$.
Tính giá trị biểu thức: $M=\dfrac{1}{a^3}- \dfrac{1}{b^3}$
b)Biết rằng $(2+x+2x^3)^{15}=a_1x_1 + a_2x^2 +....... + a_{45}x^{45}$. Tính $S= a_1+ a_2+ a_3+ .........+ a_{45}$

18)a)Tìm 3 chữ số tận cùng của : $2^{9^9}$
b)Tìm 4 chữ số tận cùng của :$ 16^{822655}$

19)Tính giá trị biểu thức: $\sqrt{1+\dfrac{1}{2}}\sqrt{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}}\sqrt{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}}......\sqrt{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+........+ \dfrac{1}{20}}$

20) Tìm nghiệm gần đúng của phương trình:
$ x^7-x^{45}+5x^{20}-10x^{12}+4x-25=0$

21)Tính tổng: $ 7+77+777+7777+.... +7....7-2939723672^2$( chỗ 7....7 có 17 số 7 và quan trọng bài này mọi người biết thì viết quy trình bấm phím dùm )

22) Cho tam giác ABC có góc $A=60^0$, gọi H là hình chiếu của A trên BC sao cho $BH=2\sqrt{3}; \ \ CH=\sqrt{3}$.
Tính AH

23)Cho đa thức: $Q(x)=x^5-x^4-20x^3+57x^2-40x-1$ . Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $P(x)-1814$ là một số chính phương.

24)Một dãy nhà có nhiều hơn 10 nhà trên một đường phố, tổng của các số nhà của dãy là 1334. Tìm các nhà

25)Tam giác ABC có độ dài cạnh a=11cm; b=13cm; đường trung tuyến thuộc cạnh c bằng 10cm. Tính diện tích tam giác.

26)Cho T=69!.
Xác định số chữ số của T và tìm giá trị nguyên dương lớn nhất của n sao cho T chia hết cho $ 10^n $

27)Cho hình thang ABCD (BC// AD) có AB=11,2cm; BC=12,1cm; CD=8,8cm; AD=18,9cm. Tính diện tích hình thang ABCD

28)Cho dãy số dương $(a_n)$ với $a_4=4$ và $a_5=5$ và:
$\dfrac{1}{a_1.a_2.a_3}+\dfrac{1}{a_2.a_3.a_4}+.......+ \dfrac{1}{a_n.a_{n+1}.a_{n+2}}= \dfrac{(n+3)a_n}{4a_{n+1}.a_{n+2}} $ với n=1,2,3,..... Tính a_100

29)Cho dãy số $(x_n)$ với $x_1=5; x_{n+1}-x_n=3+4(n-1) $ với x=1,2,3,..........
Tính $x_{20}; x_{100} $

30)Cho số $ n=2000.2001.2002$
Tìm các ước của n không chia hết cho 1001 và chia hết cho 176

31)Cho dãy số $ U_n $ với $ U_{n+1}=(-1)^{n+1}.n-2U_n $ với n=1,2,3,.......và $ U_1=U_101 $ Tính tổng $ S= U_1+U_2+U_3+.........+U_{100} $

32)Cho hình chữ nhật ABCD, lấy M bên trong hình chữ nhật mà MA=2003, MB=2005, MD=2002. Tính MC

33)Xét số nguyên dương n=2002.2380.4320.
Tìm các ước của n không chia hết cho 234

34)Cho hàm số y=f(x) biết $\left{{f(1)=0,73579}\\{f(n+1)=\dfrac{f(n)}{1+n.f(n)}} $ với n thuộc Z+
Tính: $ \dfrac{1}{f(2005)}$
35) Hãy cho biết $ 99!.10 $ có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0

36)Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của $ 30^4$ không kể 1 và $ 30^4 $

37)Tìm phân số $ \dfrac{m}{n} $ xấp xỉ bằng $ \sqrt{2} $ trong đó m và n là hai số có hai chữ số

38)Cho $ g(x)=\dfrac{9^x}{3+9^x} $. Tính $ g(\dfrac{1}{2003})+g(\dfrac{2}{2004})+.....+ g(\dfrac{2002}{2003} $

39)Số $19^{9^9}$ có bao nhiêu chữ số

40)Số $3^{106} $ có bao nhiêu chữ số

41)Tính giá trị biểu thức: $A=(\dfrac{5+\sqrt{5}}{2})^{25}+(\dfrac{5-\sqrt{5}}{2})^{25}+(\dfrac{5+\sqrt{5}}{2})^{26} + (\dfrac{5-\sqrt{5}}{2})^{26} $

42)Cho $ A= 2^{100}+2^{101}+2^{102}+.........+ 2^{2007} $.
Tìm dư khi A chia cho 2007

43)Cho đa thức $ P(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e $.
Tìm a,b,c,d,e biết P(x) chia hết cho $ x^2-1 $, chia $ x^2+2$dư là x và P(2)=2012

44)Tìm số tự nhiên có ba chữ sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số của nó

45) Cho hình chữ nhật ABCD có AB=5 và AD=3. Trên AB lấy M sao cho AM=1,5 và trên BC lấy N sao cho BN= 1,8. Gọi I là giao điểm của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 cữ số thập phân)
THẤY HAY THÌ THANK NHA!

ai chem giup minh bai 41 voi!

It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow

 

94e8dcf4f558448c8c8e808278c0c65e.0.gif


#6 hiep ga

hiep ga

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 428 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Vĩnh Phúc

Đã gửi 09-01-2011 - 09:10

ai chem giup minh bai 41 voi!

Có 2 cách :
1. Sử dụng mấy tính 570 ES để tính trực tiếp
2. từ CT đó lập đc 1 CT truy hồi rồi tính dần là ra

Poof


#7 Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1360 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Sở thích:Grey's Anatomy, Shameless, Game of Thrones

Đã gửi 10-01-2011 - 05:37

Bài 8 : http://diendantoanho...mp;#entry250405
Bài 41 : Mình chỉ sợ ấn trực tiếp thì tràn máy thôi ! Mình nghĩ nên tính lần lượt các biểu thức sau ( kết quả không bị tràn )
$ ( \dfrac{ 5 + \sqrt{5} }{2} )^{12} + ( \dfrac{ 5 - \sqrt{5} }{2} )^{12} , ( \dfrac{ 5 + \sqrt{5} }{2} )^{13} + ( \dfrac{ 5 - \sqrt{5} }{2} )^{13} $. Công việc tính toán khá dài nhưng độ chính xác cao hơn !! ( sau đó ta thực hiện các phép tính nhân chia , bình phương để tính được kết quả )

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#8 Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1360 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Sở thích:Grey's Anatomy, Shameless, Game of Thrones

Đã gửi 10-01-2011 - 05:53

Bài 34 : ( Đề thi giải toán trên máy tính Casio năm học 2010 - 2011 tỉnh Hà Tĩnh )
$ f(n + 1) = \dfrac{f(n)}{ 1 + n.f(n)} = \dfrac{1}{ \dfrac{1}{f(n) } + n} => \dfrac{1}{f( n + 1 )} = \dfrac{1}{f(n)} + n $
Ta có :
$ \dfrac{1}{f(2005)} = \dfrac{1}{f(2004)} + 2004 = \dfrac{1}{f(2003)} + 2004 + 2003 =.....= \dfrac{1}{f(1)} + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +.......+ 2004 = \dfrac{1}{f(1)} + \dfrac{2004.2005}{2} = ......$
Bài 37 : $ \dfrac{99}{70}$

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#9 Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1360 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Sở thích:Grey's Anatomy, Shameless, Game of Thrones

Đã gửi 10-01-2011 - 07:04

Bài 17 :
Câu a , Dùng hệ thức Viét ( Phải xét trường hợp a > , < b rồi tính giá trị biểu thức M
Câu b : Đặt
$ f(x) = ( 2 + x + 2x^3 )^{15} $
Ta có : $ S = a_1 + a_2 + a_3 +.....+ a_{45} = f(1) = 5^{15} = 30517578125 $

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#10 Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1360 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Sở thích:Grey's Anatomy, Shameless, Game of Thrones

Đã gửi 10-01-2011 - 15:32

Đề này phải không vậy bạn ! http://binhthuan.vio...entry_id=397562
Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#11 hiep ga

hiep ga

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 428 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Vĩnh Phúc

Đã gửi 11-01-2011 - 17:15

Bài 34 : ( Đề thi giải toán trên máy tính Casio năm học 2010 - 2011 tỉnh Hà Tĩnh )
$ f(n + 1) = \dfrac{f(n)}{ 1 + n.f(n)} = \dfrac{1}{ \dfrac{1}{f(n) } + n} => \dfrac{1}{f( n + 1 )} = \dfrac{1}{f(n)} + n $
Ta có :
$ \dfrac{1}{f(2005)} = \dfrac{1}{f(2004)} + 2004 = \dfrac{1}{f(2003)} + 2004 + 2003 =.....= \dfrac{1}{f(1)} + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +.......+ 2004 = \dfrac{1}{f(1)} + \dfrac{2004.2005}{2} = ......$
Bài 37 : $ \dfrac{99}{70}$

Oh sướng đi thi bit trc đề :Rightarrow Chả bù cho tỉnh mình chẳng bài nào trúng
p/s:Có KQ chưa vậy??

Poof


#12 thuongnam

thuongnam

  Lính mới

 • Thành viên
 • 2 Bài viết

Đã gửi 07-03-2014 - 12:58

Giúp minh bài 6 với. Cám ơn nhiều!#13 Riann levil

Riann levil

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 112 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Bắc Ninh
 • Sở thích:Nhiếp ảnh, hội họa, Toán học, thích trở thanh một top model

Đã gửi 20-08-2014 - 18:47

bài này chẳng qua là chia đôi một dãy thành 2 dãy thôi.
quy trình chung 2 câu: (570-ES)
2 -> X
1 -> A
2 -> B
3 -> Y
X=X+1: A=2B+3A: Y=Y+A: X=X+1: B=3A+2B: Y=Y+B
Ấn CALC rồi ấn phím = liên tục
Kết quả:
u(10)=28595; s(10)=40149
u(15)=8725987; s(15)=13088980
u(21)=9884879423

Em k hiểu ạ! anh có thể giải thích từng bước một giúp e đc k ạ :))#14 perfectstrong

perfectstrong

  $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

 • Quản trị
 • 4214 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Sở thích:Đàn guitar, ngắm người mình yêu, học toán

Đã gửi 22-08-2014 - 01:43

Em k hiểu ạ! anh có thể giải thích từng bước một giúp e đc k ạ :))

Bước 1: Nhập giá trị ban đầu.
2 -> X
1 -> A
2 -> B
3 -> Y
Bước 2: Đặt thuật toán cho máy tính:

X=X+1: A=2B+3A: Y=Y+A: X=X+1: B=3A+2B: Y=Y+B
Bước 3: Ấn CALC rồi ấn phím = liên tục
Kết quả:
u(10)=28595; s(10)=40149
u(15)=8725987; s(15)=13088980
u(21)=9884879423


Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D

$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#15 Riann levil

Riann levil

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 112 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Bắc Ninh
 • Sở thích:Nhiếp ảnh, hội họa, Toán học, thích trở thanh một top model

Đã gửi 23-08-2014 - 09:45

Bước 1: Nhập giá trị ban đầu.
2 -> X
1 -> A
2 -> B
3 -> Y
Bước 2: Đặt thuật toán cho máy tính:

X=X+1: A=2B+3A: Y=Y+A: X=X+1: B=3A+2B: Y=Y+B
Bước 3: Ấn CALC rồi ấn phím = liên tục
Kết quả:
u(10)=28595; s(10)=40149
u(15)=8725987; s(15)=13088980
u(21)=9884879423

em chỉ cần giải thích thuật toán thôi, A,B,X,Y là gì và thuật toán mang nghĩa thế nào#16 perfectstrong

perfectstrong

  $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

 • Quản trị
 • 4214 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Sở thích:Đàn guitar, ngắm người mình yêu, học toán

Đã gửi 23-08-2014 - 12:50

em chỉ cần giải thích thuật toán thôi, A,B,X,Y là gì và thuật toán mang nghĩa thế nào

Em đọc lại đề xem nhé.

Trong bài này:

X là biến chỉ số thứ tự (khởi đầu bằng 2 vì ta đã có 2 số $u_1,u_2$; đôi khi không cần nhưng sẽ dễ nhầm nên anh đặt thêm vào thôi). X chính là $n$.

Y là tổng của các số $u_1$ tới $u_n$.

$A$ là biến để tính $u_{n}$ với $n$ lẻ.

$B$ là biến để tính $u_{n}$ với $n$ chẵn.


Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D

$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#17 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Điều hành viên THPT
 • 2291 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Sở thích:...

Đã gửi 23-08-2014 - 12:59

Em không biết gì về CASIO nên giúp em bài 4 nhé, em làm thế này có đúng không (mà nó ra kết quả xấp xỉ ạ, có căn thì tốt? Em học CASIO là để dùng làm thủ thuật giải toán chứ không phải thi CASIO nên anh/chị cho em xin thủ thuật ạ)

P/s: thủ thuật nthoangcute thì em biết rồi.

h.PNG

 #18 I Love MC

I Love MC

  Đại úy

 • Thành viên nổi bật 2016
 • 1861 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT chuyên Quốc Học
 • Sở thích:Number theory,Combinatoric

Đã gửi 11-08-2015 - 19:29


38)Cho $ g(x)=\dfrac{9^x}{3+9^x} $. Tính $ g(\dfrac{1}{2003})+g(\dfrac{2}{2004})+.....+ g(\dfrac{2002}{2003} $
 

Ta chứng minh rằng nếu $a+b=1$ thì $f(a)+f(b)=1$  
 #19 Element hero Neos

Element hero Neos

  Trung úy

 • Thành viên
 • 943 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-08-2015 - 21:01

Bài 13 làm như thế nào?#20 Element hero Neos

Element hero Neos

  Trung úy

 • Thành viên
 • 943 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-08-2015 - 21:03

Bài 34 đề bài bị sao vậy?


0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh